רמדאן 2022

3 אפריל, 2022

English Version

 

מורים/ות יקרים/ות,

במהלך חודש רמדאן, שצפוי לחול השנה בין 2 לאפריל ל 1 למאי, הלימודים באוניברסיטה יתקיימו כסדרם. כידוע, במהלך החודש צמים המאמינים מדי יום, משעות הבוקר המוקדמות עד שבע ורבע בערב לערך.

לכך נוספים אירועים משפחתיים בשעות הערב ("איפטאר"). המורים/ות מתבקשים/ות להתחשב במידת האפשר בצרכים המיוחדים של תלמידים שצמים, במיוחד בכל הקשור לשיעורים שמתקיימים בשעות אחר-הצהרים והערב. במסגרת זו, השתדלו בבקשה להיעתר ככל האפשר לבקשות של תלמידים שלא להשתתף בבחנים בשיעורים שמתקיימים אחרי השעה חמש בערב.

כדאי לעודד את הסטודנטים שצמים שלומדים בקורסים שאת/ה מלמד/ת לפנות אליך כדי לדון בהתאמות מיוחדות, בהתאם לצורך. במקרה של ספק, יש להיוועץ בסגן הדיקן לענייני הוראה בפקולטה/בית הספר.

תודה על שיתוף הפעולה.

פרופ' מונא חורי כסאברי, סגנית נשיא לאסטרטגיה ומגוון

פרופ' ברק מדינה, רקטור