הרקטור

tamir sheafer

פרופ' תמיר שפר

רקטור

הרקטור הוא הראש האקדמי של האוניברסיטה ובידיו מלוא הסמכויות להפעלת ענייניה האקדמיים; לרבות תחומי ההוראה, המחקר, הקבלה, הליך המינויים, התקנון, התכנון והבקרה האקדמיים. הרקטור מייצג את הסמכות האקדמית של הסנאט ומליאתו.

אתר אישי | ביוגרפיה קצרה