צוות הלשכה

יפעת הוס

עוזרת בכירה לרקטור
yifath@savion.huji.ac.il

טלפון לשכה רב-קווי: 02-5882920

מספר פקס הלשכה: 02-5811023