סגני הרקטור

lilach sagiv

פרופ' לילך שגיב

סגנית הרקטור לעניינים אקדמיים. ראש אקדמי של היחידה לרישום ומיון מועמדים ויו"ר ועדת קבלה אוניברסיטאית, אחראית לתוכניות אקדמיה-תעסוקה ובכללן תוכנית אקדמיה משלבת התנסות (א.מ.ה), ראש הוועדה לבדיקת תקנון מינויים והעלאות, אחראית לפיתוחים בהוראה.
02-5882902
vr-acad@savion.huji.ac.il
אביחי

פרופ' אבי-חי חובב

סגן רקטור למחקר. ראש מערך בקרת איכות אקדמית, טיפול בחברי סגל נקלטים, מלגות (מאסטר, דוקטורט ופוסטדוקטורט), מרצים אורחים, קידום וליווי תוכניות חדשות, פרסים, מדדים בינלאומיים, תארי דוקטור לשם כבוד.
02-5881880
vr-expr@savion.huji.ac.il