סגני הרקטור

פרופ' ברטה לבבי-סיווןברטה סיוון

ראש מערך בקרת איכות אקדמית, מלגות, קידום וליווי תכניות חדשות, ועדת תארים לשם כבוד, אחראית על פרויקט ה-CRIS - הקמת תשתית מידע אקדמי להצגת תוצרי המחקר והפעילות האקדמית של חברי הסגל.

אתר אישי

טלפון:

 קמפוס רחובות: 08-9489988

 מייל: berta.sivan@mail.huji.ac.il

 

פרופ' לילך שגיבפרופ' לילך שגיב

ראש אקדמי של היחידה לרישום ומיון מועמדים, יו"ר ועדת הקבלה המרכזית, ראש המשרד להוראה מקוונת, תכניות לימודים מיוחדות.

אתר אישי

טלפון:

 קמפוס הר הצופים: 02-5882902

 מייל: lilach.sagiv@mail.huji.ac.il