עדכון פברואר 2019

3 פברואר, 2019

 

An English version follows the Hebrew one

‏03 בפברואר 2019

‏כ"ח בשבט תשע"ט

 

שלום חברים/ות,

אני שמח לעדכן אתכם באשר לעניינים שונים בפעילות שלנו. בחודשים שחלפו "כיכבנו", לא תמיד בטובתנו, בדיונים נרחבים בתקשורת באשר למספר סוגיות. הדיונים הללו עסקו בסוגיות שאינן במוקד הפעילות האקדמית של האוניברסיטה, והם כנראה תוצאה בלתי-נמנעת של המעמד הציבורי הייחודי שלנו בנוף האקדמי בישראל. אנו פועלים להפיק לקחים מן הסערות התקשורתיות הללו. העדכון הנוכחי עוסק בהיבטים שגרתיים בלבד.

1. פרס הרקטור לחברי סגל מצטיינים: האוניברסיטה מעניקה פרסי הוקרה והערכה לחברי סגל מצטיינים – פרס הרקטור לחוקר/ת ולמורה מצטיין/נת ופרס מילקן להצטיינות נמשכת בהוראה. זוכי הפרסים בשנה זו: פרס הרקטור – עמליה אוליבר-לומרמן (סוציולוגיה, מדעי החברה), שאול בורדמן (מחלות צמחים ומיקרוביולוגיה, חקלאות), מיכאל שפירא (מדעי המחשב), ברוריה ביטון-אשקלוני (מדע הדתות, מדעי הרוח) ואלי פיקרסקי (אימונולוגיה וחקר הסרטן, רפואה); פרס מילקן – יצחק טוכמן (פיזיקה, טבע), לירן כרמל (מדעי החיים, טבע), משה שעיו (כלכלה, מדעי החברה) וחיה לורברבאום גלסקי (ביוכימיה וביולוגיה מולקולרית, רפואה).

טקס הענקת הפרסים לחברי הסגל המצטיינים, שבמסגרתו יוענקו גם פרסי הערכה לסטודנטים המצטיינים, יהיה ביום שני, 4 במרץ 2019, בשעה 18:00, באולם טרומן. בבקשה השתדלו לבטא את הערכתם לזוכים והשתתפו באירוע.

ברכות חמות לאליעזר רבינוביץ (פיזיקה, מדעי הטבע) על זכייתו, עם ארבע השותפים, בפרס של ה- American Association for the Advancement of Science 2019 Award for Science Diplomacy . הפרס הוענק לאליעזר ולשותפיו להקמת מרכז מחקר בירדן שבו שותפים מדענים ממדינות שונות במזרח התיכון (Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the Middle East laboratory).

2. מינויים חדשים. המזכיר האקדמי: נושא משרה זו הוא למעשה ראש המינהל האקדמי. נושא המשרה משמש סמכות מקצועית עליונה בכל הקשור להיבטים של הפעלת התקנונים הנוגעים לסגל האקדמי (ובכלל זה תהליכי מינויים והעלאות, אישורי שבתונים וקליטת סגל חדש), לעמידה בכללים שקבע מל"ג לעניין תכניות לימודים ולפעולתם של הגופים האקדמיים באוניברסיטה, וכן ריכוז הטיפול בנושאי סגל אקדמי. עירית מגורה-לוי השלימה חמש שנים מוצלחות בתפקיד המזכיר האקדמי ופרשה לגמלאות. עירית מילאה שורה ארוכה של תפקידים באוניברסיטה, ובהם, בין היתר, עוזרת הנשיא, דיקן משנה בפקולטה למשפטים והמזכיר האקדמי. היא הצטיינה בכל התפקידים הללו, הצליחה לשלב מקצועיות ואחריות עם דאגה כנה לכלל השותפים לעבודה ואווירה מכבדת והוגנת, וזכתה לכן לאהדת הכול. לתפקיד המזכיר האקדמי הבא נבחרה מירית סתיו-מבורך, מנהלת היחידה לשירותי הוראה בפקולטה לרפואה. תודה רבה לעירית ואיחולי הצלחה למירית.

אבני פינה: התכנית פועלת בהצלחה מאז שנת הלימודים תש"ע, ומיועדת לספק תשתית אינטלקטואלית רחבה לסטודנטים לתואר בוגר באוניברסיטה. נחמן בן-יהודה (סוציולוגיה, מדעי החברה) מילא בהצלחה רבה את תפקיד ראש התכנית בשש השנים האחרונות. עם פרישתו של נחמן לגמלאות, נבחר לתפקיד מיכאל ברנדייס (מדעי החיים, טבע). מיכאל, יחד עם צוות התכנית ולשכת הרקטור, פועל לריענון התכנון, ובכלל זה הרחבה של הקורסים המקוונים שנכללים בתכנית, הוספת קורסי שפה זרה ועוד.

מכינת האוניברסיטה העברית: המכינה מעניקה הכשרה אקדמית מעולה לסטודנטים, שנמשכת שנה אחת. במכינה לומדים כ- 280 סטודנטים בשנה, מהם מתקבלים ללימודים לתואר בוגר ומתחילים ללמוד באוניברסיטה כ- 160 סטודנטים בשנה. אנו פועלים נמרצות להגדיל את מספר הסטודנטים במכינה (אשר לצדה פועלות גם ארבע מכינות נוספות – מכינת עולים בבית-ספר רוטברג (כ-200 סטודנטים), מכינת סדארה לסטודנטים ממזרח-ירושלים (כ-300 סטודנטים), מכינת חרדים (כ-50) ומכינת בוגרים בדיקנט הסטודנטים, להשלמת תעודת בגרות (כ-130)). בתחילת שנת הלימודים הנוכחית נבחר לתפקיד ראש המכינה נסים בן-אריה (מדעי החיים, טבע), שמאז נבחר פועל נמרצות לקידום המכינה. עם תום כהונתה של כוכי ג'ייקובס, נבחרה בימים אלה לתפקיד מנהלת המכינה ליטל תורג'מן, המזכירה לענייני הוראה בפקולטה למדעי הטבע.

3. כינוי הדרגה מרצה ומרצה בכיר: מספר חברי סגל פנו בהצעה לעדכן את הכינוי של שתי הדרגות הראשונות במסלול האקדמי הרגיל, מרצה ומרצה בכיר, שכוללות כידוע את הקידומת "ד"ר" ולא "פרופ'". עיקר הקושי מתעורר באשר לפרסומים בארה"ב, שם מקובל התואר "פרופסור" לכל חברי הסגל. התשובה לכך כפולה: מצד אחד, בשפה העברית, המל"ג אינו מתיר להשתמש בתואר "פרופסור" למי שדרגתו מרצה או מרצה בכיר/ה. בעבר החליט הטכניון לכנות את הדרגות הראשונות "פרופסור משנה", אך בשנת 2014 החליט המל"ג לאסור זאת (על יסוד הטענה – בין היתר, של רופאים שכבר קודמו לדרגת "פרופסור חבר" – שהדבר עלול להטעות את הציבור). לכן, בכל פרסום בעברית (במאמרים בעברית, בכנסים בישראל, באתר האינטרנט של היחידה ושל החוקר וכו') הכיתוב צריך להמשיך להיות "ד"ר כך וכך, מרצה או מרצה בכיר/ה". מצד שני, ככל שמדובר בפרסומים בשפה האנגלית בחו"ל, נראה שאין מניעה לכך שתרגום הדרגה מרצה ומרצה בכיר (ללא קביעות) יהיה assistant professor, ובהתאם לכך הכיתוב במאמרים בכתבי עת באנגלית ובפרסומים על השתתפות בכנסים אקדמיים בחו"ל יהיה “Prof. AAA, assistant professor”.

4. מצבנו על-פי מודל ות"ת: בהמשך לעדכון שעליו דיווחתי במכתבי הקודם באשר למצבנו על-פי מודל המחקר של ות"ת, להלן פילוח של הנתונים לפי חבר סגל – ההקצבה למוסד בגין הפעילות של כל חבר/ת סגל בכל אחד מן התחומים בהשוואה בין המוסדות (הנתונים מבוססים על הקצבות ות"ת ב-תשע"ט ומחושבים לפי מספר חברי הסגל במוסדות ב-תשע"ו). אין משמעות רבה להשוואה בין תחומים, אך אפשר ללמוד לא מעט מן ההשוואה בין חברי הסגל אצלנו למי שעוסקים באותם תחומים במוסדות האחרים. בתמצית, בהתחשב במעמד האקדמי המוביל שלנו, התוצאה אינה טובה מספיק.

 

 

הכנסה ממוצעת (אלפי שח) לאיש סגל לפי מוסד

 

רכיב

העברית

הטכניון

תל-אביב

בר-אילן

חיפה

ב"ג

ויצמן

אריאל

ממוצע / סה"כ

הוראה בוגר

327

576

381

285

298

472

-

561

365

הוראה מוסמך

199

194

219

273

288

170

64

45

196

סה"כ הוראה

526

770

600

558

586

641

64

606

561

קרנות

270

346

225

118

73

123

563

8

212

פרסומים

201

226

209

214

233

170

177

84

196

דוקטור

75

169

76

92

59

89

10

3

84

העברת ידע

52

148

64

44

19

87

79

30

65

מוסמך תזה

12

14

13

12

14

11

5

3

11

סה"כ מחקר

610

903

587

480

398

480

92

127

569

סה"כ הכנסה לאיש סגל

1,135

1,674

1,187

1,038

984

1,121

990

733

1,130

אנשי סגל (תשע"ו)

955

512

1,023

664

556

807

410

334

5,261

סה"כ הכנסה מודל

1,083,985

856,409

1,214,392

689,696

546,830

904,689

406,049

244,876

5,946,926

שעור הכנסה לחבר סגל לעומת הממוצע הארצי

100.4

148.1

105.0

91.8

87.0

99.2

87.6

64.9

100.0

מרכיב ההוראה

501,967

394,165

614,182

371,018

325,548

517,598

26,318

202,429

2,953,225

מרכיב המחקר

582,018

462,244

600,210

318,678

221,282

387,091

379,731

42,440

2,993,694

סה"כ מודל

1,083,985

856,409

1,214,392

689,696

546,830

904,689

406,049

244,869

5,946,919

 

 

 

הכנסה ממוצעת (אלפי שח) לאיש סגל לפי תחום ולפי מוסד 

תחום

נתון

עברית

טכניון

ת"א

ב"א

חיפה

ב"ג

ויצמן

אריאל

ממוצע

מדעי הרוח

הוראה

225

-

324

202

650

263

-

74

308

מחקר

417

-

268

285

302

293

-

336

310

סגל

196

7

240

231

145

130

-

19

969

חינוך

הוראה

430

502

583

753

428

690

180

-

530

מחקר

256

500

483

320

374

281

260

-

351

סגל

36

11

36

37

52

24

14

-

211

מדעי החברה

הוראה

360

112

426

606

525

443

-

380

449

מחקר

329

53

430

342

459

434

-

97

345

סגל

192

19

126

152

137

110

-

108

844

עסקים וניהול

הוראה

438

-

414

2,866

537

632

-

1,077

688

מחקר

211

-

134

645

562

149

-

135

214

סגל

30

-

63

11

13

48

-

13

179

משפטים

הוראה

336

-

407

910

289

-

-

-

472

מחקר

268

-

305

381

250

-

-

-

300

סגל

37

-

39

30

30

-

-

-

136

רפואה ועזר רפואי

הוראה

1,059

1,067

1,091

1,289

1,156

831

-

514

1,019

מחקר

844

754

519

329

511

435

-

84

575

סגל

140

39

136

21

68

97

-

28

529

מתמטיקה ומדעי המחשב

הוראה

517

390

342

573

566

515

54

394

428

מחקר

613

757

797

571

330

373

1,026

125

616

סגל

100

79

94

51

54

63

46

27

514

מדעי הטבע פיסיקליים

הוראה

490

366

430

382

-

373

51

174

291

מחקר

1,170

1,160

1,130

1,130

-

604

697

107

883

סגל

91

55

74

52

-

78

171

24

545

מדעי הטבע ביולוגיים וחקלאות

הוראה

778

361

832

979

219

430

70

329

479

מחקר

948

1,286

1,281

1,087

488

654

1,169

192

999

סגל

132

31

95

48

57

75

180

11

630

הנדסה ואדריכלות

הוראה

-

1,046

1,066

703

-

1,177

-

1,093

1,075

מחקר

-

971

777

751

-

693

-

129

734

סגל

-

270

121

30

-

181

-

103

705

ממוצע הכנסות מהוראה לאיש סגל בתחום

525

770

600

558

586

641

64

606

561

ממוצע הכנסות ממחקר לאיש סגל בתחום

610

903

587

480

398

480

926

127

569

 

מן הנתונים הללו עולים ממצאים לא מעטים, והערות והצעות באשר להשלכות שלהם יתקבלו בברכה. אסתפק כאן בהערה על-כך שברכיב ההוראה (כ- 50% מן המודל) מצבנו במובהק טעון שיפור בתחום המדעים העיוניים – ההכנסה הממוצעת לחבר סגל בגין רכיב ההוראה במדעים העיוניים היא מתחת לממוצע הארצי בכל אחד מחמשת התחומים (רוח, חינוך, חברה, עסקים ומשפטים), ועקב כך, אף שאנו מעל לממוצע בתחומים הניסויים, אנו ממוקמים אחרונים בארץ (מלבד ויצמן) בהכנסה הממוצעת לחבר סגל בגין הוראה. מבחינה אקדמית, משמעות הדבר שהיחס מספר הסטודנטים לחבר/ת סגל הוא אצלנו הטוב ביותר (כלומר, הנמוך ביותר), אך מבחינה תקציבית הדבר מכביד על פיתוח המוסד ומבטא מיצוי-חסר של הפוטנציאל שלנו. הנתונים בעניין זה (על יסוד מספרים עדכניים יותר) כאן:

מכתב פברואר

לאור תכנית הצמיחה במספר חברי הסגל שלנו, שכבר נמצאת בעיצומה, מצבנו היחסי עלול להיחלש עוד יותר. הדבר מחייב אותנו להשתפר בכל הקשור למספר הסטודנטים שלומדים אצלנו בכל התחומים. ארחיב בעניין מאמצי השיווק שלנו בעדכון הבא, ואסתפק כאן בהערה קצרה: הסטודנטים שלומדים אצלנו הם הטובים ביותר בארץ, ועלינו להתייחס אליהם בצורה הטובה ביותר בארץ – לכבד אותם, לאתגר אותם ולהתעניין בהם. יש ירידה בשיעור בעלי תעודת בגרות שמבינים שעליהם ללמוד לתואר אקדמי (לכתבה בנושא, שאליה הפנה חזי גילדור ראו, למשל כאן), ולצד הירידה בגודל המחזור הרלוונטי, התחרות בין המוסדות גוברת. אם לא נשפר דרמטית את היחס שלנו לסטודנטים, אנו עלולים להמשיך להצטיין ביחס נמוך של סטודנטים לסגל אקדמי בכיר.

5. סקר שביעות רצון הסטודנטים. בקובץ כאן מובאים הממצאים העיקריים, בהתייחס לחוגים השונים באוניברסיטה. קיימנו דיונים פרטניים עם הנהגת היחידות השונות באשר לדרכים להגברת שביעות הרצון. בבקשה עיינו בממצאים. תודה על המאמצים של רבים מחברי הסגל, המינהלי והאקדמי כאחד, הן בשיפור היחס שלנו לסטודנטים ובקידום איכות ההוראה והן בהשתתפות פעילה במאמצי השיווק שלנו. עלינו להמשיך ולפעול בכיוון זה, ביתר שאת.

בברכה, ברק

 

 

 

February 3, 2019

Dear Colleagues,

This update deals with news about prizes to faculty members, new nominations and data on our achievements according to the PBC (VATAT) funding model.

1. The Rector's Prize for excellent achievements in research and teaching is awarded to: Amalya Oliver-Lumerman (Sociology, Social Sciences); Saul Burdman (Plant Pathology and Microbiology, Agriculture); Michael Shapira (Computer Sciences); Brouria Bitton-Ashkelony (Comparative Religion, Humanities); Eli Pikarsky (Immunology and Cancer Research, Medicine).

The Milken Prize for excellent teaching is awarded to: Yitzhak Tuchman (Physics, Science); Liran Carmel (Life Sciences, Science); Moshe Shayo (Economics, Social Sciences); Haya Lorberboum-Galski (Biochemistry and Molecular Biology, Medicine).

The ceremony will be held on Monday, March 4, 2019, at 6 pm, in the Truman conference hall.

Congratulations to Eliezer Rabinovici (Physics) for receiving, along with four colleagues,  the American Association for the Advancement of Science 2019 Award for Science Diplomacy. The five scientists made important contributions to the founding and development of the Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the Middle East laboratory, located in Jordan.

2. New appointments: Mirit Stav-Mevora is the new Academic Secretary, heading the academic administration of the University. Michael Brandeis (Life Sciences, Faculty of Science) was elected as head of the Cornerstones Program for undergraduate students. Nissim Ben-Arie is the head of our Preparatory Program, and Lital Turgeman was nominated as the Administrative Director of the Program.

3. The rank titles "Lecturer" and "Senior Lecturer" (that are associated with the degree “Dr.”) cause some confusion in certain countries, mainly in the U.S. We are required to use these titles in Hebrew, but when publishing abroad, in academic articles and conferences, this rank title may be translated as Assistant Professor.

4. The PBC funding model: As detailed below, the PBC has calculated the public funding of the Israeli universities per faculty members. Our achievements according to this measure is suboptimal.

 

Average funding (in thousands of NIS)

per faculty member

 

Parameter

HU

Technion

TAU

BIU

Haifa

BGU

Weizmann

Ariel

total

Undergrads

327

576

381

285

298

472

-

561

365

Master students

199

194

219

273

288

170

64

45

196

Total teaching

526

770

600

558

586

641

64

606

561

Funds

270

346

225

118

73

123

563

8

212

Publications

201

226

209

214

233

170

177

84

196

Phd students

75

169

76

92

59

89

10

3

84

Transfer of knowledge

52

148

64

44

19

87

79

30

65

Research master

12

14

13

12

14

11

5

3

11

Total research

610

903

587

480

398

480

92

127

569

Total per faculty member

1,135

1,674

1,187

1,038

984

1,121

990

733

1,130

Total faculty (2016)

955

512

1,023

664

556

807

410

334

5,261

Total income

1,083,985

856,409

1,214,392

689,696

546,830

904,689

406,049

244,876

5,946,926

Compare to average

100.4

148.1

105.0

91.8

87.0

99.2

87.6

64.9

100.0

Teaching

501,967

394,165

614,182

371,018

325,548

517,598

26,318

202,429

2,953,225

Research

582,018

462,244

600,210

318,678

221,282

387,091

379,731

42,440

2,993,694

Total

1,083,985

856,409

1,214,392

689,696

546,830

904,689

406,049

244,869

5,946,919

 
 
 

Income per faculty member (thousands of NIS)

Field

Para-meter

HU

Technion

TAU

BIU

Haifa

BGU

Weiz-mann

Ariel

Total

Humanities

הוראה

225

-

324

202

650

263

-

74

308

מחקר

417

-

268

285

302

293

-

336

310

סגל

196

7

240

231

145

130

-

19

969

Education

הוראה

430

502

583

753

428

690

180

-

530

מחקר

256

500

483

320

374

281

260

-

351

סגל

36

11

36

37

52

24

14

-

211

Social Sciences

הוראה

360

112

426

606

525

443

-

380

449

מחקר

329

53

430

342

459

434

-

97

345

סגל

192

19

126

152

137

110

-

108

844

Business

הוראה

438

-

414

2,866

537

632

-

1,077

688

מחקר

211

-

134

645

562

149

-

135

214

סגל

30

-

63

11

13

48

-

13

179

Law

הוראה

336

-

407

910

289

-

-

-

472

מחקר

268

-

305

381

250

-

-

-

300

סגל

37

-

39

30

30

-

-

-

136

Medicine

הוראה

1,059

1,067

1,091

1,289

1,156

831

-

514

1,019

מחקר

844

754

519

329

511

435

-

84

575

סגל

140

39

136

21

68

97

-

28

529

Math and Computer

Sciences

הוראה

517

390

342

573

566

515

54

394

428

מחקר

613

757

797

571

330

373

1,026

125

616

סגל

100

79

94

51

54

63

46

27

514

Physics

הוראה

490

366

430

382

-

373

51

174

291

מחקר

1,170

1,160

1,130

1,130

-

604

697

107

883

סגל

91

55

74

52

-

78

171

24

545

Biology and Agriculture

הוראה

778

361

832

979

219

430

70

329

479

מחקר

948

1,286

1,281

1,087

488

654

1,169

192

999

סגל

132

31

95

48

57

75

180

11

630

Engineering

הוראה

-

1,046

1,066

703

-

1,177

-

1,093

1,075

מחקר

-

971

777

751

-

693

-

129

734

סגל

-

270

121

30

-

181

-

103

705

Average per faculty member teaching

525

770

600

558

586

641

64

606

561

Average per faculty member research

610

903

587

480

398

480

926

127

569

 

As can be noted, we are especially under-achieving in the area of teaching in the non-experimental studies. We should work harder to improve our teaching in all fields in order to make the HU a more attractive place for all students. Thank you for your efforts in this direction.

Please find here the results (in Hebrew) of our annual students’ satisfaction survey. 

 

Best, Barak