עדכון | מאי 2022

22 מאי, 2022

English Version

 

שלום לחברות ולחברי הסגל,

הנה מספר עדכונים על פעילות האוניברסיטה בשבועות האחרונים, ובכלל זה פרטים בדבר חברי הסגל האקדמי החדשים וחברי הסגל הפורשים לגימלאות.

1. פרסים והישגים אקדמיים. ברכות חמות לימימה בן מנחם מהחוג לפילוסופיה, הפקולטה למדעי הרוח, כלת פרס ישראל לשנת תשפ"ב בתחום חקר הפילוסופיה; לרפי משולם מבית-הספר לרוקחות, הפקולטה לרפואה, חתן פרס הארווי לשנה זו; לחיים סומפולינסקי ממרכז ספרא למדעי המוח, זוכה פרס גרובר במדעי המוח; למורן יסעור מהפקולטה לרפואה ולהיית'ם עמל מבית-הספר לרוקחות, זוכי פרס קריל (קרן וולף); ולאריז' סבאע'-ח'ורי מהמחלקה לסוציולוגיה, הפקולטה למדעי החברה, זוכת פרס גוגנהיים.

אגב, הנהלת האוניברסיטה החליטה לפעול לשיפור אופן ההגשה של מועמדות ומועמדים לפרסים אקדמיים. לשם כך הוקמה ועדה אוניברסיטאית (שבה מכהנים סגני הנשיא למו"פ ולבינלאומיות וסגן הרקטור) ומונתה רכזת פרסים (אריאלה פלגר), שתפעל כדי לעודד הגשת מועמדים לפרסים השונים ולסייע בהכנה של מסמכי הגשת המועמדות.

עידית תשובה, מהמכון לכימיה בפקולטה למדעי הטבע, נבחרה לתפקיד החשוב של סיו"ר מל"ג. עידית תוביל את הגוף שמתווה את מדיניות ההשכלה הגבוהה בישראל, ובחירתה לתפקיד מרכזי זה היא ביטוי להערכה הרבה לכישוריה ולהישגיה.

2. נקלטים ופורשים בסגל האקדמי. האוניברסיטה ממשיכה במגמת הצמיחה במספר חברי הסגל האקדמי. בחודשים האחרונים הוחלט על קליטת 38 חברי סגל חדשים שאישרו את הצטרפותם לסגל, ובשבועות הקרובים צפויה החלטה על מספר נקלטים נוספים (במדעים הניסויים). בשנת הלימודים הקרובה יחלו לכהן 47 חברי סגל חדשים (על הקליטה של חלקם הוחלט בשנה שעברה). מתוך אלה, רק 11 הן נשים (23%), שיעור נמוך מן המקובל בשנים האחרונות ורק נקלט אחד הוא ערבי. נמשיך ביתר שאת במאמצים לקדם שוויון וייצוג הולם בסגל. שישה מבין הנקלטים החדשים הם מחו"ל (אינם אזרחי ישראל) (13%), שיעור מעט גבוה מן הממוצע בשנים האחרונות. שמותיהם של הנקלטים החדשים מובאים בנספח למכתב.

זכינו להישגים יפים בתכנית מלגות אלון. בתכנית זו, ות"ת מעניק מימון בגובה עלות השכר של חברי סגל חדשים בשלוש השנים הראשונות לעבודתם ומענק מחקר אישי. הזוכים נבחרים על-סמך מצוינות אקדמית, על-ידי ועדות מומחים. אלה הזוכים השנה מקרב חוקרות וחוקרי האוניברסיטה העברית: ענת טלמון (עבודה סוציאלית), יוחנן ביגמן (מינהל עסקים), איגור קרימרמן (מדעי הרוח), מור ניצן (מדעי המחשב ופיזיקה), יובל פלד (מתמטיקה ומדעי המחשב), רפאל בן חמו (רוקחות) ועדי פיק (פיזיקה יישומית). כמו כן, סאפי שמס (סוציולוגיה ופכ"מ) זכה במלגת מעוף. בתכנית מלגות אלון, מתוך 25 המלגות שהוענקו לחוקרים מכל המוסדות, זכו חוקרי האוניברסיטה העברית ב-7 מלגות (28%) (שיעור הזכייה מבין המועמדים שהגשנו הוא 44%). אחרי שנתיים לא טובות, מספר הזוכים ושיעור הזכייה חזר לרמה הגבוהה שאפיינה אותנו בעבר (טבלה 1). זהו ביטוי לאיכות הגבוהה של הנקלטים.

111
 

במהלך שנת הלימודים הנוכחית פורשים לגימלאות 31 חברי סגל במסלול האקדמי הרגיל. חברות וחברים אלה, שרובם כיהנו כחברי סגל באוניברסיטה במשך למעלה משלושים שנה, הם חוקרות וחוקרים בעלי שם עולמי, מטובי החוקרים בתחומם, שתרמו תרומה מכרעת לקידום המדע ולביסוס האוניברסיטה שלנו כמקום שטוב להיות חלק ממנו. תודה לחוקרות ולחוקרים הללו על ההובלה המצוינת של האוניברסיטה ואיחולי המשך הנאה מפעילות אינטלקטואלית. האוניברסיטה מעודדת את הגימלאים להמשיך בפעילות הוראה ומחקר. בסיום המכתב יש קטע לכבודם.

הגידול במספר חברי הסגל באוניברסיטה נמשך כבר שש שנים, והוא תורם רבות לצמיחת האוניברסיטה (טבלה 2. מספר חברי הסגל בכל שנה אינו כולל את מי ששוהים בחל"ת (אך כולל את השוהים בשבתון); המספרים לפי משרות מלאות).

table 2
 
 

בתוך חמש שנים גדל מספר חברי הסגל במסלול הרגיל במדעים העיוניים בכ-6% ובמדעים הניסויים בכ-16%. האוניברסיטה פועלת לפי תכנית קליטות עשר-שנתית, שבמסגרתה הקצאת הקליטות לכל פקולטה ידועה מראש. הדבר מאפשר הקדמה או דחייה של איוש תקנים, בהתאם להיצע המועמדות והמועמדים בכל שנה. בשנתיים האחרונות יש עיכוב בקליטת חוקרים חדשים בחלק מן היחידות במדעים הניסויים, בשל מחסור זמני במעבדות מחקר. תכניות הבינוי הנרחבות צפויות לאפשר הגדלה מחודשת של מספר הקליטות גם בתחומים אלה. בתוך כשלוש שנים אנו צפויים להגיע למספר היציב של חברי הסגל: לעת עתה, היעד הוא כ-500 חברי סגל אקדמי בכיר במדעים העיוניים וכ-580 במדעים הניסויים (טבלה 3).

table 3
 

בימים אלה שוקד צוות נרחב של חברי סגל, בהובלת סגנית הנשיא לאסטרטגיה ומגוון, על גיבוש תכנית אסטרטגית חדשה לאוניברסיטה, לעשור הקרוב. התכנית תוצג לחברי הסגל, לקבלת הערותיהם.

3. אירועי חבר הנאמנים. אירועי החבר ה-85 יתקיימו מ-12 עד 15 ביוני 2022. התכנית המפורטת נגישה כאן. חברות וחברי הסגל המינהלי והאקדמי מוזמנים להשתתף באירועים, שנועדו לחזק את הקשר עם ידידי האוניברסיטה בארץ ובעולם ולדווח להם ולקהילת האוניברסיטה על פעילותנו. במסגרת זו יתקיים ביום שני, 13 ביוני, בשעה 17:30, טקס הענקת תעודות דוקטור ב(אמפי)תיאטרון בהר הצופים. היחידות האקדמיות מתבקשות לקיים לפני הטקס מפגש קצר בנוכחות מקבלי התואר ומשפחותיהם, המנחים, תלמידי המחקר וחברי הסגל ביחידה, שבו תינתן הזדמנות למנחים ולמסיימים לומר דברי ברכה ותודה. כדאי לקיים את המפגש בהר הצופים, סמוך לתחילת הטקס.

4. פרסום מאמרים נגישים (open access). אנו פועלים לעודד פרסום מאמרים במתכונת נגישה לכלל הציבור, ללא צורך בתשלום. הפעילות נעשית בשני מישורים בו-זמנית: האחד, האצת המגעים עם המוציאים לאור על הרחבת ההסכמים הקיימים, כך שיכללו לא רק אפשרות לקרוא את המאמרים אלא גם לפרסם מאמרים נגישים. כפי שכבר דיווחתי, בעזרת מחב"א (שפועלת מטעם כלל האוניברסיטאות ב-ור"ה), הגענו להסכמים כאלה עם מספר מוציאים לאור (הרשימה המלאה כאן), ובכתבי העת שמפרסמים בתי הוצאה אלה, עם ציון השייכות לאוניברסיטה העברית, מתקבלת אוטומטית האפשרות לפרסום נגיש ללא תשלום. אנו מעריכים שבקרוב נגיע להסכמים כאלה עם שני מוציאים לאור גדולים נוספים. הדבר כרוך בהגדלת התשלום שמשלמת האוניברסיטה למוציאים לאור ומאפשר לחוקרים לייעד מקורות למטרות אחרות. בנוסף לכך, החל מ-1 באוקטובר 2022 תשתתף האוניברסיטה במימון עלות הפרסום של מאמרים של חוקרי האוניברסיטה בכתבי העת שטרם הושג עימם הסכם כאמור. בשלב ראשון, המימון יהיה בגובה מחצית מדמי הפרסום בכתבי עת שמדורגים ברבעון העליון בתחומם. החזר העלות יעשה באמצעות רשות הספריות, שתפרסם בקרוב את אופן הגשת הפנייה. לאחר תקופת הרצה של שבועות אחדים, ככל שיתברר שהסכום שהוקצה לפרויקט מספיק לממן שיעור גדול יותר מעלות דמי הפרסום, נעדכן את השיעור.

כתבי עת רבים מתפרסמים כיום במתכונת משולבת ("היברדית"), שבה ניתן לבחור אם לפרסם את המאמר כך שיהיה נגיש (OA) או מוגבל לקריאה בתשלום. ההמלצה החד-משמעית שלנו היא להעדיף פרסום במתכונת נגישה. כך בוודאי כאשר זו דרישת הגורם שהשתתף במימון המחקר, אך מוטב לנהוג כך גם כאשר אין דרישה כזו. במחקר שערכו צוות רשות הספריות וועדת הדירוגים הבינלאומיים שלנו (בראשות סגן הנשיא לבינלאומיות) נמצא שמספר הציטוטים הממוצע של מאמר שמפורסם במתכונת נגישה גדול במידה ניכרת מזה שמתפרסם במתכונת שאינה נגישה. הנה הנתונים שמתייחסים לפרסומים של חוקרות וחוקרי האוניברסיטה העברית בשנים 2015 עד 2021, בכתבי העת שבמאגר סקופוס (טבלה 4):

table 4.

כאמור, אנחנו מעריכים שבתוך חודשים אחדים, במרבית כתבי העת חוקרות וחוקרי האוניברסיטה העברית יוכלו לפרסם מאמרים נגישים ללא תשלום כלל או בתשלום מופחת במידה ניכרת. אגב, במחקר נוסף, שבחן את כל הפרסומים של חוקרי האוניברסיטה העברית במדעי הרוח בעשר השנים האחרונות (כ-6,000 מאמרים), נמצא פער גדול בין מספר הציטוטים הממוצע של מאמר בכתב עת (2.7 ציטוטים למאמר) לבין מספר הציטוטים של מאמר שפורסם בספר ערוך (0.7 ציטוטים).

5. סטודנטים. הביקוש ללימודים לתואר ראשון באוניברסיטה העברית ממשיך להיות גבוה מאד וממשיך לעלות משנה לשנה. לאור כך שמספר הסטודנטים שאנו רשאים לקלוט מוגבל על-ידי ות"ת, אנו נאלצים לדחות מספר גדול מאד של מועמדות ומועמדים שעומדים בסף הקבלה ולקבל ללימודים רק כ-4,700 סטודנטים בשנה. בשנתיים האחרונות נאלצנו להעלות את סיפי הקבלה בכ-30 מתוך כ-100 החוגים לתואר ראשון וההרשמה לחוגים רבים נסגרה שבועות ספורים לאחר תחילת ההרשמה. המשך הגידול בביקוש ללמוד באוניברסיטה העברית הוא כמובן מבורך, והוא במידה רבה תוצאה של המצוינות של חברות וחברי הסגל האקדמי והמינהלי באוניברסיטה. בה בעת, המצב הזה, שבו איננו יכולים לענות על הביקוש, אינו מיטבי. אנו ממשיכים בניסיונות שלנו להביא להגדלת מכסת הסטודנטים שקבע ות"ת (כזכור, מדובר במדיניות שמבטאת אי-שוויון בין האוניברסיטה העברית לבין אוניברסיטת תל-אביב, שני מוסדות שבהם מספר חברי הסגל ותמהיל מקצועות הלימוד דומה, אך בעוד המכסה שמוקצה לאוניברסיטה העברית היא כ-19,300 סטודנטים לתארים ראשון ושני, המכסה של אוניברסיטת תל-אביב היא כ-24,000 סטודנטים). בצד זאת, אנו בוחנים דרכים לשנות את מתכונת הקבלה לחוגים מבוקשים, כך שבמקום קבלה לפי מועד ההרשמה, תיקבע תקופת רישום של כמה שבועות, שבסופה יבחרו המתקבלים מתוך כלל המועמדים.

עובדה ידועה היא שהמוסדות האקדמיים המובילים בארצות-הברית נמנעים כמעט לחלוטין מהגדלת מספר הסטודנטים לתואר ראשון. למשל, אוניברסיטת הרווארד, שכוללת כ-2,400 חברי סגל, מקבלת מדי שנה רק כ-2,000 סטודנטים לתואר ראשון, למרות הביקוש הרב ללמוד בה ולמרות העובדה שמבחינת איכות הלימודים אפשר היה ללא קושי להגדיל בעשרות אחוזים את מספר הסטודנטים. זהו ביטוי להעדפת מודל תחרותי, שבו מערכת ההשכלה הגבוהה מבוססת על סינון ומיון, כך שרק הטובים ביותר מצליחים לסיים בהצלחה את הלימודים. זהו מודל שפוגע ברווחה החברתית ומחמיר את אי-השוויון. אנו מעדיפים מודל מכיל, שלפיו היעד הוא לאפשר לרבים ככל האפשר מבין מי שמסוגלים להצליח בלימודיהם במוסד האקדמי המוביל בישראל לעשות זאת. המגבלה היחידה צריכה להיות מקום פיזי בכיתות ובמעבדות והבטחת יחס נאות בין מספר המורים למספר הסטודנטים. אין מקום לקביעת מכסה שתכליתה ליצור (ולעיתים לשמר) אליטה חברתית-כלכלית מצומצמת. אנו מחויבים לתרום את חלקנו לצמצום אי-שוויון בחברה הישראלית.

היבט שבו טרם הצלחנו הוא הגדלת מספר הסטודנטים לתארים מתקדמים, בעיקר לתואר שני מחקרי. הגידול בתחום זה הוא מתון בלבד. אנו ממשיכים בהגדלת מספר המלגות שמוצעות לסטודנטים (בשנת הלימודים הקרובה יוענק מימון מתקציב האוניברסיטה למלגות מחייה לכ-250 סטודנטים לתואר שני במדעים הניסויים; ובלימודי דוקטורט, לכ-350 תלמידי מחקר במדעים הניסויים ולכ-250 במדעים העיוניים, בנוסף כמובן למלגות שמקורן בתקציבי מחקר אישיים שבהם זוכים המנחים). היחידות האקדמיות הונחו למקד מאמצים בשיפור תכניות הלימודים ואיכות ההכשרה. אנו פועלים גם להקמת בית-ספר ללימודים מתקדמים, תחילה במדעים הניסויים, שיקדם את הפעילות בנושא זה.

לקראת תקופת הבחינות, אני חוזר על ההמלצה החזקה להימנע ככל האפשר משימוש ב"בחינה רב-ברירתית" (מבחן אמריקאי) ומבחינות שעיקרן שינון ידע, ולהעדיף בחינות בחומר פתוח, שמעודדות חשיבה. מומלץ מאד לפתור במהלך השיעורים (לא רק בתרגול) שאלות שהופיעו בבחינות קודמות, כאמצעי לוודא הבנה טובה של החומר ועידוד למידה בקבוצות.

לבסוף, אנו פועלים כדי לשמור על האווירה הטובה בקמפוס. המתיחות הביטחונית מעוררת דאגה, ויש הקוראים לנו להצר את חופש הביטוי. בצד כך שאנו פועלים בתקיפות כלפי כל גילוי של אלימות או איום לנקוט אלימות, אנו ממשיכים בגישה שמבטאת מידה רבה של סובלנות כלפי התבטאויות, אף אם הן מקוממות ומרגיזות. נקווה שנצליח להתמיד בכך. כרגיל, הערות והצעות, בכל נושא, יתקבלו בברכה.

בברכה, ברק

 

מרינה צווטיאבה "האמנות באור המצפון" (מתוך "להט אדום – האמנות באור המצפון", תרגמה רנה ליטוין)

"על ספינתו של אודיסאוס לא היו לא גיבור, לא משורר. גיבור הוא זה, שגם כשאינו קשור יעמוד בפיתוי, וגם ללא שעווה באזניים יעמוד, ומשורר הוא זה, שגם כשהוא קשור יטיל את עצמו לפנים, שגם עם שעווה באזניים ישמע, כלומר, שוב יטיל את עצמו לפנים".

 

 

נספח: נקלטים ופורשים תשפ"ב-תשפ"ג

 

מסלול אקדמי רגיל, נקלטים

מדעים עיוניים

שם

יחידה אקדמית

החלטה בתשפ"ב

תחילת כהונה בתשפ"ג

מייקל וולפוביץ

משפטים, קרימינולוגיה

-

1

אורית מלכה

משפטים (עם מדעי הרוח)

-

ילנה צ'צקו

משפטים

1

-

אוהד גילבר

עבודה סוציאלית

1

1

אביגל גבירץ

עבודה סוציאלית (פמ"ה)

1

1

יונתן גבירץ

עבודה סוציאלית (פמ"ה)

½

-

מאיר ברנרון

חינוך

-

1

לורן ארדרייך

חינוך

1

1

עדי שרצר

חינוך (חינוך יהודי)

1

1

אדם לפשטיין (לא סופי)

חינוך (פמ"ה)

1

1

שירה בוקצי'ן פלס

חברה, גיאוגרפיה וגלוקל

-

1

עומר סולודוך

חברה, יחב"ל

-

1

יובל טל

חברה, אירופה (עם מדעי הרוח)

-

½

סאפי שאמס

חברה, סוציולוגיה ו-פכ"מ

-

1

אלכסיי חזנוב

חברה, כלכלה

1

1

גל לצרוס

חברה, פסיכולוגיה

1

1

ערן פוליצר

חברה, מדיניות ציבורית

1

-

נעם זיגלמן

חברה, פסיכולוגיה (עם קוגניציה)

½

½

בלייק הלינן

חברה, תקשורת

1

1

טריסטאן קלינגהופר

חברה, מדע המדינה ופורום אירופה

1

1

עודד נעמן

רוח, פילוסופיה [מרכז לאתיקה]

-

1

יובל טל

רוח, לימודים רומניים (ומדעי החברה)

-

½

ענת ארזי

קוגניציה (ורפואה)

-

½

נעם זיגלמן

חברה, קוגניציה (עם פסיכולוגיה)

½

½

אורית מלכה

רוח, תלמוד (עם משפטים)

-

סטפן שורש

רוח, מקרא (פמ"ה)

1

1

מיכה לזרוס

רוח, ספרות אנגלית

1

1

כרמה בן יוחנן

רוח, דתות

1

1

דוד גדג'

רוח, היסטוריה של עם ישראל

1

1

עודד ארז

רוח, מוסיקולוגיה

1

1

נעם גל

רוח, תולדות האמנות (כבר היה ½)

½

½

יוחנן ביגמן

מינהל עסקים

-

1

מיכאל גופמן

מינהל עסקים

-

1

הילל-לי ביטון

מינהל עסקים, חשבונאות

1

1

אנטוניו קסטילאנוס

מינהל עסקים

1

-

אלה שגב

מינהל עסקים

1

1

סה"כ

 

21

28

 

 

מדעים ניסויים

שם

יחידה אקדמית

החלטה תשפ"ב

תחילת כהונה תשפ"ג

ענת ארזי

רפואה (וקוגניציה)

-

½

צבי יערי

רוקחות

1

1

גלית פיכמן 

חקלאות, ביוכימיה

1

1

יותם זית

חקלאות, צמח

1

1

הילה טופוריק

חקלאות, צמח

1

1

עומר רווח

וטרינריה

1

1

ראונק באסו

אלס"ק

1

1

ערן בלכר

טבע, מדעי החיים

1

1

ליאור ינובסקי

טבע, מתמטיקה

1

1

סיון גינזבורג

טבע, פיזיקה

1

1

עפרי תלם

טבע, פיזיקה

1

1

רונן גוטסמן

טבע, כימיה

1

1

יגאל לוין

טבע, כימיה

1

-

ארבל חיים

טבע, פיזיקה יישומית

-

1

אסף הוכמן

טבע, מדעי כדור הארץ

-

1

יוסי עדי

מדעי המחשב

-

1

אמיר גלעד

מדעי המחשב

1

-

אורון סבג

מדעי המחשב

1

1

תום הופ

מדעי המחשב

1

1

עמית קליין

מדעי המחשב

1

1

אלון עדן

מדעי המחשב

1

1

סה"כ

 

17

18.5

 

 

סגל אקדמי בכיר, פורשים לגימלאות במהלך שנת 2022

 

שם

 

פקולטה

יוחנן

ברויאר

מדעי הרוח

רות

הכהן

מדעי הרוח

אסתר

חזון

מדעי הרוח

עודד

עיר-שי

מדעי הרוח

דוד

פישלוב

מדעי הרוח

ליובה

פרידמן

מדעי הרוח

מרים

פרנקל

מדעי הרוח

דניאל

שוורץ

מדעי הרוח

רוני

שחם

מדעי הרוח

נועה

אופנהיים

מדעי הרוח (מקביל)

דן

אבנון

מדעי החברה

מרים

גור-אריה

משפטים

דוד

וייסבורד

משפטים

סיליה

פסברג

משפטים

גור

מושיוב

מינהל עסקים

יואל

אליצור

חינוך

אהרון

דיטשר

חינוך (מקביל)

גבריאל

הורנצ'יק

חינוך

ג'וליה

רסניק

חינוך

גוני

טישלר

תלמידי חו"ל (מקביל)

קרן

נוימן

תלמידי חו"ל (מקביל)

מירה

שמאלי

תלמידי חו"ל (מקביל)

צח

אדם

חקלאות

יונתן

אלקינד

חקלאות

רוני

וולך

חקלאות

שמואל

וולף

חקלאות

עליזה

פליישר

חקלאות

רם

רייפן

חקלאות

ברטה

שוורץ

חקלאות

אהרון

אגרנט

מדעי הטבע

אהרון

אורן

מדעי הטבע

ברוך

מאירסון

מדעי הטבע

גיל

שהם

מדעי הטבע

אורנה

אמסטר-חודר

רפואה

עפרי

פינס

רפואה

אמנון

הופמן

רוקחות