עדכון לסטודנטיות ולסטודנטים | אוגוסט 2022

21 אוגוסט, 2022

English Version

סטודנטיות יקרות וסטודנטים יקרים,

אני מבקש לשתף במידע על מדיניות האוניברסיטה העברית בתחום ההוראה והלימודים בשנת הלימודים הקרובה, תשפ"ג, ולעדכן באשר למצב האוניברסיטה שלנו.

1. שביעות רצון הסטודנטיות והסטודנטים. המשאל שנערך בסיום כל קורס נועד לקבל מכן/ם דיווח על המידה שבה אנו מגשימים את הציפיות שלכן/ם. שביעות הרצון הכללית מהקורסים ומההוראה גבוהה (הציונים בטווח שבין 1 ל-9, עם התאמות עבור קורסים גדולים):

table

 

בתחום שביעות הרצון מהמורים הצלחנו לשמור בתשפ"ב על ציונים גבוהים. לעומת זאת, יש ירידה במידת שביעות הרצון מן הקורסים. בקובץ כאן הממוצע בכל אחת מן הפקולטות באוניברסיטה (ופרטים על אופן חישוב הממוצע). אנו פועלים נמרצות להפיק לקחים מן הממצאים כדי להשתפר, בצד מהלך נרחב לקידום איכות ההוראה באוניברסיטה. תודה על ההשתתפות במשאל ועל המשוב, שמועיל לכולנו מאד.

2. ריבוי נכשלים בקורסים מסוימים הוא נושא שמעסיק אותנו רבות. בסמסטר ב' תשפ"ב היו באוניברסיטה כ-65 קורסים שבהם למעלה מ-15% מן הסטודנטים קיבלו ציון סופי נכשל לאחר מועד א'. איננו מתקנים ציונים ("פקטור") אוטומטית, אך בכל מקרה של שיעור נכשלים גבוה אנו פועלים לאפיין את הסיבות לכך ולמצוא פתרונות. לעיתים הכישלון נובע מהוראה לא מיטבית, ואנו פועלים לתקן זאת. לא אחת הסיבה לכישלונות הרבים היא חוסר מוכנות של הסטודנטיות/ים להבנת החומר הנלמד בקורס, ובמקרה כזה אנו מוסיפים כעת קורסי הכנה, משנים את תכנית הלימודים בקורסים קודמים ומוסיפים תרגול פעיל ובחנים. יש מתאם גבוה בין נוכחות פעילה בשיעורים והגשה שוטפת של מטלות לבין הצלחה בקורס, ולכן החלטנו, כמפורט להלן, לנקוט צעדים לעידוד השתתפות בשיעורים.

באוניברסיטה העברית אין קורסים שנועדו למיין סטודנטים; היעד שלנו שהכול יצליחו בלימודים. אנו מאפשרים לימוד חוזר של קורס בעקבות כישלון ללא תשלום שכר לימוד נוסף בגין כך ונוקטים מדיניות מקלה בכל הקשור לאפשרות ללמוד שוב שנת לימודים בעקבות אי הצלחה. אנו מקווים שמדיניות זו תסייע לרבים ככל האפשר מכן/ם להשלים בהצלחה את הלימודים, ללא פשרות באשר לרמה הגבוהה של הלימודים. הצוות המסור של דיקנט הסטודנטים עומד לרשותכן/ם במגוון תחומים, כדי לסייע לכן/ם להצליח.

3. נוכחות בשיעורים. מורות ומורים רבים מדווחים על ירידה בשיעור הנוכחות של סטודנטיות/ים בכיתות. ההיעדרויות הן תוצאה של מספר סיבות, ובהן: זמינות הקלטות השיעורים, הצורך לעבוד בזמן הלימודים (כדי לצבור ניסיון רלוונטי וכדי להתפרנס), השתתפות בקורס אחר שנלמד באותו הזמן, והערכה, שלרוב היא שגויה, שאין תועלת ממשית מנוכחות בשיעור שמתקיים במתכונת של הרצאה. ההיעדרות משיעורים מתסכלת, בגלל הפגיעה שנובעת ממנה באיכות ההוראה והלמידה, ולא אחת היעדרות משיעורים מסבירה שיעור גבוה של נכשלים בקורסים מסוימים. לאור זאת, אנו נוקטים בעניין זה מהלך נרחב. הנחנו את החוגים לבחון אכיפת חובת נוכחות בשיעורים (המקובל הוא חובת נוכחות ב-80% מהשיעורים, מלבד היעדרות מסיבות מוצדקות), ולהרחיב את התמריצים לעידוד נוכחות בשיעורים, כמו בחנים שנערכים בזמן השיעור (במועד שלא מתפרסם מראש), מתן ציון מיטיב להשתתפות פעילה, פתרון מודרך של שאלות ועידוד למידה פעילה בזמן השיעור. הקלטות השיעורים הן אמצעי חשוב ללמידה, וככלל, בכפוף לשיקול הדעת של המורה, בקורסים שתיאכף בהם חובת נוכחות ההקלטות ימשיכו להיות זמינות מיד בסיום השיעור; לעומת זאת, בקורסים שלא תיאכף בהם חובת נוכחות, המורים הונחו לשקול להנגיש את ההקלטות במהלך הסמסטר רק לסטודנטים שנעדרו משיעור מסיבות מוצדקות ולאפשר צפייה חופשית בהקלטות רק לקראת סיום הסמסטר. מידע בעניין יפורסם בשנתון.

מהלכים אלה נועדו לשפר את איכות ההוראה והלמידה באוניברסיטה, והם צפויים לתרום משמעותית להצלחת הסטודנטיות והסטודנטים באוניברסיטה. בבקשה היערכו לכך בהקדם, בין היתר באיתור מקום מגורים בירושלים או ברחובות, לפי מקום הלימודים, ובהימנעות מהרשמה לקורסים שונים שמתקיימים בו-זמנית.

4. הישגים בתחום המחקר. חוקרות וחוקרי האוניברסיטה, ובכללם הסטודנטיות/ים למוסמך ולדוקטורט, מצטיינים בפעילות המחקר והדבר מתבטא בשיפור בהישגינו במדדים שמודדים היבטים שונים של תרומת המחקר באוניברסיטה. האוניברסיטה העברית מובילה מבין כל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל בתרומת המחקר (שנמדדת במספר המאמרים שמפרסמות/ים חוקרות וחוקרי האוניברסיטה ואיכות כתבי העת שבהם מתפרסים המאמרים, הזכייה במענקי מחקר תחרותיים ועוד). אנו ממשיכים להוביל גם בדירוגים בינלאומיים, שמודדים היבטים שונים של פעילות המחקר במוסדות. במדד שנחאי, שפורסם לאחרונה, שזוכה לבולטות תקשורתית רבה, מדורגת האוניברסיטה שלנו במקום ה-77 מבין אלפי מוסדות ברחבי העולם:

table

אני מאחל לכן/ם קיץ נעים ושנת לימודים מוצלחת.

בימים אלה אני מסיים את תקופת כהונתי, בת חמש השנים, בתפקיד הרקטור, הגורם שמופקד על כלל הפעילות האקדמית באוניברסיטה, ואני חוזר לכהן כמורה וכחוקר מן השורה (בפקולטה למשפטים). נהניתי מאד מן העבודה בתפקיד זה, בזכות חברי וחברות הסגל המינהלי והאקדמי המעולים שהם האוניברסיטה העברית, ולא פחות מכך, בזכות ציבור הסטודנטיות והסטודנטים המצוין באוניברסיטה שלנו. תודה שאתן ואתם חלק מקהילת האוניברסיטה העברית בירושלים. תודה גם לנציגי/ות אגודת הסטודנטיות והסטודנטים, על שיתוף הפעולה המצוין. אני מאחל הצלחה לרקטור הנכנס, תמיר שפר. השתדלו בבקשה להמשיך לגלות נדיבות.

בברכה, ברק מדינה