עדכון שוטף | יוני 2021

28 יוני, 2021

English Version

28 ביוני 2021

שלום חברים/ות,

עדכון אחרון לשנת הלימודים תשפ"א, שבמסגרתו, כרגיל, דיווח על חברי/ות הסגל שפורשים השנה לגימלאות ועל הנקלטים/ות החדשים/ות, לצד עדכונים שוטפים. מכתב זה נשלח הפעם גם לחברינו הגימלאים/ות*.

בשיעורים שיתקיימו בשבוע הקרוב, האחרון לסמסטר זה, ולאחר מכן גם בבחינות, חלה

חובה לעטות מסכות. לעת עתה, אין שינוי במתכונת הבחינות, שייערכו בקמפוס (מלבד בחינות שנקבע מראש שיתקיימו מרחוק, בעיקר בחינות במתכונת של בחינת בית). סטודנטים שמבקשים פטור מהגעה לקמפוס בזמן הבחינות מופנים אל יחידת הנגישות בדיקנט הסטודנטים, שהיא בלבד מוסמכת להתיר בחינה מרחוק או לקבוע הסדר חלופי אחר, על יסוד אישור רפואי שמציין מפורשות כי יש מניעה רפואית לכך שהסטודנט ייבחן בקמפוס, גם בחדר נפרד.

1. חברי סגל אקדמי חדשים. לפי התכנית האסטרטגית של האוניברסיטה, קבענו יעד של הגדלה ניכרת של מספר חברי הסגל במדעים הניסויים והגדלה מתונה יותר במדעים העיוניים. לשם כך, אנו משתדלים לקלוט לפחות 50 חברי סגל חדשים בכל שנה (לצד פרישה צפויה של כ-30 חברי סגל בשנה), מתוכם כ-30 נקלטים חדשים במדעים העיוניים וכ-20 במדעים הניסויים. בהתאם לכך, בסך הכול בארבע השנים שחלפו גדל מספר חברי הסגל במסלול הרגיל במדעים הניסויים (נטו, בקיזוז פרישה לגימלאות) בכ-10% ובמדעים העיוניים בכ- 5%.

השנה הנוכחית היתה מצוינת בכל הקשור לקליטת חברי סגל חדשים במדעים העיוניים (היחידות שבהר הצופים): כמעט כל המועמדים המעולים שקיבלו מאיתנו הצעה נענו לה בחיוב; לא מעט מן הנקלטים אינם אזרחים ישראלים וחלקם עוברים אלינו מאוניברסיטאות אחרות. בסך-הכול אושרה השנה קליטתם של 24 חברי סגל חדשים במדעים העיוניים (מהם 7 נשים, 29%), ויחלו לכהן ב-תשפ"ב 20 חברי סגל חדשים (הקליטה של חלקם אושרה בשנה שעברה) (מהם 9 נשים, 45%). שניים מן הנקלטים החדשים הם ערבים.

במדעים הניסויים היתה זו שנה מוצלחת פחות. אושרה השנה קליטתם של 19 חברי סגל חדשים (מהם 5 נשים, 26%), ויחלו לכהן ב-תשפ"ב 20 חברי סגל חדשים (מהם 4 נשים, 20%). משמעות הדבר שלא עמדנו ביעד הרב-שנתי שלנו, לקלוט 30 חברי סגל לפחות בשנה במדעים הניסויים. הדבר נובע משילוב של שני גורמים עיקריים: האחד, מספר גדול יחסית למקובל בעבר של מועמדים שקיבלו מאיתנו השנה הצעה העדיפו הצעה ממוסד אחר; וביחידות מסוימות יש מחסור בשטחי מעבדה ולפיכך הוחלט להציע השנה הצעה רק למועמדים מצטיינים במיוחד, ולחזור למספר הקליטות הרגיל רק בשנה הבאה, עם השלמת הבינוי של שטחים חדשים.

בסיכום כולל, מספר חברי הסגל האקדמי צפוי לגדול גם השנה: מספר הפורשים לגימלאות עד סוף שנת הלימודים תשפ"א הוא 24 ובתחילת תשפ"ב יחלו לכהן 40 חברי סגל חדשים. הנה סיכום הנתונים (שכוללים קליטות ופרישות בכל שנה):

 

תשע"ח

תשע"ט

תש"ף

תשפ"א

תשפ"ב

עיוני – מסלול רגיל

443

454

453

464

476

ניסויי – מסלול רגיל

453

457

485

498

502

סה"כ מסלול רגיל

896

911

938

962

978

עיוני – מקביל ונלווה

33

34

34

37

37

ניסויי – מקביל ונלווה

13

14

21

25

26

סה"כ סגל אקדמי

942

959

993

1,024

1,041

 

בנספח (אחרי התרגום לאנגלית) מובאים שמות הפורשים לגימלאות ושמות הנקלטים החדשים. זו הזדמנות להודות לגמלאים/ות הצעירים/ות על תרומתם/ן הנהדרת לכינון הקהילה הלומדת והחוקרת שלנו ולפיתוחה, ועל תרומתם/ן לקידום המדע והחברה. האוניברסיטה מעודדת את הגימלאים להמשיך בפעילות אקדמית, במחקר ובהוראה, בתחומי האוניברסיטה. בהצלחה לגימלאים ולחברי הסגל החדשים!

2. קידום שוויון מגדרי ומגזרי בסגל האקדמי. כפי שכבר דיווחתי במכתב עדכון קודם, יש עלייה מבורכת בשיעור הנשים בסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטה (מקרב כלל חברי הסגל במסלול האקדמי הרגיל, עליה מכ-26% לפני חמש שנים לכ-32% כיום; ובקרב הפרופסורים-מן-המניין, עלייה מכ-16% לפני חמש שנים לכ-22% כעת. יש היום באוניברסיטה 73 נשים בדרגת פמ"ה ו-253 גברים). משמעות הדבר שהיעד של שוויון מגדרי עדיין רחוק, ונתוני הנקלטים ל-תשפ"ב (13 נשים מתוך 40, 32%) מבטאים שימור המצב הקיים, ללא שיפור. לאור זאת, האוניברסיטה החליטה להפעיל תכנית אסטרטגית לקידום שוויון מגדרי. התכנית הוכנה על-ידי צוות בהובלת חיה לורברבאום-גלסקי, במסגרת יוזמת "קו משווה" של המל"ג, והיא מצטרפת גם לפעילות נמרצת של צוות חוקרות במסגרת האקדמיה הצעירה הישראלית שבמסגרת האקדמיה הלאומית למדעים. תכנית קו משווה באוניברסיטה קובעת יעדים לקידום שוויון ושורה של צעדים מעשיים בעניין. התכנית זמינה כאן; בבקשה עיינו בה והציעו הצעות לדרכים נוספות שבהן כדאי לנקוט. תודה לחיה על ההובלה הנמרצת של פעילות האוניברסיטה בתחום קריטי זה. לכך מצטרפים הצעדים הרבים שננקטים בתחום קידום מגוון ושוויון מגזרי, בהובלת סגנית הנשיא למגוון ולאסטרטגיה וראשת יחידת המגוון בלשכת הרקטור. המסר העיקרי הוא מחויבות האוניברסיטה העברית לקידום שוויון. לעניות דעתי, הערך של הערך של השגת שוויון מגדרי ומגזרי בקרב הסגל האקדמי אינו נופל בחשיבותו מן הערך של הבטחת מצוינות אקדמית.

אגב, בקרב מקבלי תואר דוקטור בטקס הקרוב (שייערך כזכור ב-8 ביולי באמפיתיאטרון בהר הצופים), שיעור הנשים הוא 46%, בשני התחומים: במדעים העיוניים מקבלות את התואר 86 נשים (מתוך 189) ובמדעים הניסויים 90 נשים (מתוך 194).

3. נושאי משרה חדשים. באוניברסיטה מכהנים עשרה דיקנים, שעומדים בראש הפקולטות ובתי-הספר העצמאיים. הדיקנים נבחרים על-ידי חברי הסגל ביחידה האקדמית. בשבועות הקרובים ייכנסו לתפקידם ארבעה דיקנים חדשים: נסים אוטמזגין, דיקן הפקולטה למדעי הרוח; אשר בן-אריה, דיקן בית הספר לעבודה סוציאלית; אבי זיני, דיקן הפקולטה לרפואת שיניים; ושרה כהן, דיקנית בית הספר למדעי המחשב. כמו כן נבחר מנהל חדש לבית הספר לרוקחות, בועז תירוש. בהצלחה לדיקנים החדשים ותודה רבה לדיקנים שמסיימים את תפקידם, לאחר תקופת כהונה מוצלחת: מונא חורי-כסאברי בעבודה סוציאלית; נעם ניסן במדעי המחשב; מיכאל סיגל במדעי הרוח; ואהרון פלמון ברפואת שיניים; וכן אבי דומב ברוקחות.

לצד ארבעת הדיקנים החדשים שנבחרו, הוארכה תקופת הכהונה של שני דיקנים: דינה בן-יהודה ברפואה; ובני חפץ בחקלאות. ארבעה דיקנים נוספים ממשיכים בתפקידם: ניקול אדלר במינהל עסקים; דפנה לוינסון-זמיר במשפטים; אסף פרידלר במדעי הטבע; ותמיר שפר במדעי החברה. גם דיקן הסטודנטים, גיא הרפז, ממשיך לתקופת כהונה נוספת.

מינויים נוספים: במכון הבין-אוניברסיטאי למדעי הים באילת, יאפ ואן ריין מהפקולטה לחקלאות סיים תקופת כהונה מוצלחת בתפקיד המנהל המדעי של המכון, וניר קרן מהמכון למדעי החיים נבחר לכהן בתפקיד. יושבי-ראש הרשות לתלמידי מחקר מסיימים תקופת כהונה מצוינת, צח אדם במדעים הניסויים וברוריה ביטון-אשקלוני במדעים העיוניים. יושבי-הראש החדשים הם אהרון פלמון במדעים הניסויים ומרים שיף במדעים העיוניים.

לצד סגני הנשיא שממשיכים בתפקידם, מונתה סגנית נשיא חדשה לאסטרטגיה ולמגוון, מונא חורי-כסאברי. סגנית הרקטור ברטה לבבי-סיוון מסיימת תקופת כהונה מוצלחת וסגן הרקטור החדש הוא אבי-חי חובב. לילך שגיב ממשיכה בתפקיד סגנית הרקטור. אני ממשיך לשנת כהונה חמישית בתפקיד הרקטור.

4. חברים חדשים באקדמיה הלאומית למדעים. בשבוע שעבר נבחרו שבעה חברים חדשים לאקדמיה הלאומית למדעים, מתוכם שלושה חברי סגל באוניברסיטה שלנו: ינון בן-נריה מהפקולטה לרפואה, מוחמד חאג'-יחיא מבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ומארן ניהוף מהפקולטה למדעי הרוח. מבין 138 חברי האקדמיה כיום, 59 הם חברי סגל של האוניברסיטה העברית, פעילים וגימלאים  (43%). ברכות לינון, למוחמד ולמארן על ההכרה החשובה הזו בתרומתם המדעית המצוינת.

זוכים בפרסים. מונא חורי-כסאברי, דיקנית בית-הספר לעבודה סוציאלית, היא כלת פרס ברונו לשנה זו, שמוענק מטעם יד הנדיב; נעמי חביב ממרכז אלס"ק לחקר המוח וגיא כץ מבית הספר למדעי המחשב, הם חתני פרס קריל לשנה זו, שמוענק מטעם קרן וולף; חנוך גוטפרוינד, ממכון רקח לפיסיקה ולשעבר נשיא ורקטור האוניברסיטה, זכה בתואר דוקטור לשם כבוד מן האוניברסיטה החופשית של ברלין. ברכות לזוכות ולזוכים!

חמישה מחוקרי האוניברסיטה זכו במלגת אלון מטעם ות"ת (מתוך 25 המלגות שהוענקו השנה): איליה סולובייצ'יק, המחלקה לסטטיסטיקה ומדע הנתונים בפקולטה למדעי החברה; רננה קידר, הפקולטה למשפטים והמרכז למדעי הרוח הדיגיטיליים בפקולטה למדעי הרוח; חנה לוק זילברמן מהמחלקה לכלכלה בפקולטה למדעי החברה; דפנה נחמני מהמכון למדעי החיים בפקולטה למדעי הטבע; ואור הרשקוביץ ממכון איינשטיין למתמטיקה בפקולטה למדעי הטבע. בנוסף לכך, זכה במלגת מעוף מטעם ות"ת איאס נאסר, שיצטרף לחוג לשפה וספרות ערבית בפקולטה למדעי הרוח. בהצלחה!

5. פתיחת מרכז באוניברסיטה להוראת פיסיקה לבתי-ספר תיכוניים. במסגרת התרומה של האוניברסיטה לקהילה, החל השנה לפעול בתחומי קמפוס ספרא של האוניברסיטה, במבנה ששימש בעבר את בית-ספר יובל (ליד האוניברסיטה העברית לנוער ומרכז קוסל) מרכז שוורץ-רייזמן להוראת פיזיקה בבתי-הספר התיכוניים בירושלים, בשיתוף עם עיריית ירושלים. המרכז פועל עם תכנית מורים-חוקרים שפועלת באוניברסיטה (ביוזמתם של נטלי בלבן וערן שרון), שבמסגרתה מורים למדעים מכהנים כחוקרים במעבדות מחקר, בחצי משרה. המרכז נועד לעודד לימודי פיסיקה בתיכון, באמצעות ריכוז ההוראה במקום אחד, שבו מורים ברמה גבוהה ומעבדות הוראה מתקדמות. התכנית פתוחה לכול התלמידים והתלמידות שמעוניינים ללמוד פיסיקה ברמה גבוהה, ללא מיון, ובמסגרתה מוצע סיוע נרחב, כדי להבטיח הצלחה בלימודים. תכנית זו פועלת לצד תכניות מגוונות באוניברסיטה העברית לנוער, לרבות תכניות לנוער שוחר מדע ופרויקט מדעני העתיד ומרכז מעבדות ההוראה בלמונטה.

6. התאמות לסטודנטים עם מוגבלויות. האוניברסיטה העברית מחויבת להבטיח שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות. עיקר הפעילות בתחום זה נעשית ביחידת הנגישות בדיקנט הסטודנטים. במסגרת זו מופעל, בין היתר, מרכז הלמידה לעיוור שבקמפוס הר הצופים (בסיוע עמותת עלה), שבו נעזרים כ-150 סטודנטים בשנה ומתקיימת גם מכינה קדם-אקדמית לכ-30 סטודנטים; מופעלת תכנית ייחודית לסיוע לימודי וחברתי לסטודנטים על הספקטרום האוטיסטי שלומדים באוניברסיטה; ומופעלת תכנית נרחבת להתאמות לסטודנטים עם לקויות למידה (מומלץ לצפות בסרטון הנהדר שהפיקה יחידת הנגישות, שבו סטודנטים עם לקויות למידה שלומדים באוניברסיטה העברית מספרים על עצמם ועל האתגרים שעימם הם מתמודדים; כאן).

יחידת הנגישות, שמובילה ליאת צרפתי, אמונה גם על הדרכות לחברי הסגל המינהלי והאקדמי באשר לחובה שמוטלת עלינו, מכוח חזון האוניברסיטה וגם מכוח החוק, לנקוט התאמות סבירות כדי להבטיח שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות. בשבועות הקרובים יתקיימו הדרכות בנושא ביחידות האקדמיות השונות. בכל מקרה של ספק, בבקשה היוועצו בצוות יחידת הנגישות, שפועל בכל ארבעת הקמפוסים העיקריים.

 

תודה לכולכם/ן על העבודה המאומצת בשנת הלימודים תשפ"א, שהיתה מרובת אתגרים. האוניברסיטה הפכה להיות מקום מבוקש מאד על-ידי חברי סגל ועל-ידי מועמדים ללימודים (אנו זוכים לעודף ביקוש עצום, ולצערנו אינני יכולים לקבל את כל המועמדים המצוינים שפונים אלינו). הדבר קרה אך ורק בזכות העבודה המצוינת שלכם/ן, חברות וחברי הסגל המינהלי והאקדמי; בזכות המקצועיות שלכם/ן, האנושיות והנדיבות. קיץ פורה ומוצלח.

בברכה,

ברק מדינה, רקטור

 

* מכתבי העדכון שנשלחו במהלך השנה זמינים כאן (באתר לשכת הרקטור).