עדכון שוטף - אפריל 2019

אפריל 7, 2019

 

An abbreviated English version follows the Hebrew one

 

הנה מספר עדכונים על הנעשה באוניברסיטה שלנו בתחום האקדמי.

1. בשבוע שעבר נפטרה חברתנו פרופ' עידית דורון ז"ל. עידית הייתה מעמודי התווך של האוניברסיטה, חוקרת מצטיינת ופורצת דרך בתחום הבלשנות וחקר השפה העברית. עידית זכתה להערכה מקצועית רבה (בין היתר, היא כלת פרס ישראל וזוכת מענק ERC), ובצד הצטיינותה בפעילותה המדעית, עידית בלטה במחויבות שלה למאבק בעוול, באומץ לבה ובמנהיגותה האזרחית.

2. פרסים: במעבר חד, התברכנו בזכייה של שניים מחברינו בפרס ישראל לשנה זו: פרופ' (אמריטוס) אהרן ממן מהחוג ללשון עברית בפקולטה למדעי הרוח, הוא חתן פרס ישראל בתחום חקר לשונות היהודים וספרויותיהם וחקר התרבות העממית. אהרן מכהן כיום כסגן נשיא האקדמיה ללשון העברית. אהרן תרם תרומה מדעית רבה בתחום חקר העברית בתקופת הביניים ובייחוד לשונם של הקראים, הערבית היהודית בימי הביניים ובעת החדשה וחקר המרכיב העברי בלשונות היהודים. אהרן עוסק בחומרים מגניזת קהיר לחקר הערבית היהודית של ימי הביניים.

פרופ' (אמריטוס) אמנון בן-תור מהחוג לארכיאולוגיה בפקולטה למדעי הרוח, הוא חתן פרס ישראל בתחום חקר הגאוגרפיה, ידע ארץ ישראל והארכיאולוגיה. אמנון עוסק מזה למעלה מחמישים שנה במחקר ובניהול חפירות ארכאולוגיות, במיוחד מפעל החפירות בתל חצור, ובאתרים נוספים. מחקרו עוסק בהיבטים שונים של התרבות החומרית בארץ ישראל למן האלף השלישי ועד לראשית האלף הראשון לפני הספירה. הוא מצטיין במחקרו המדעי ובמנהיגות אקדמית.

שני זוכים נוספים בפרס ישראל בתחומי המחקר המדעי הם בוגרי האוניברסיטה העברית: פרופ' דן יקיר ממכון ויצמן, חתן פרס ישראל בתחום חקר מדעי כדור הארץ, גאולוגיה ומדעי האטמוספירה; ופרופ' דבורה ברנשטיין מאוניברסיטת חיפה, כלת פרס ישראל בתחום חקר הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה. הזוכים האחרים: פרופ' עדי קמחי ממכון ויצמן, כלת פרס ישראל לחקר מדעי החיים; ופרופ' מרדכי עקיבא פרידמן מאוניברסיטת תל-אביב, חתן פרס ישראל בהיסטוריה של עם ישראל.

בשבוע שעבר התקיים טקס הענקת פרסי קריל מטעם קרן וולף, שמיועד למדענים צעירים בתחומי מדעי הטבע, מתמטיקה ומדעי המחשב, ובין עשרת הזוכים שניים מחברינו – ד"ר דפנה שחף מבית הספר להנדסה ולמדעי המחשב וד"ר אורי כץ מהמחלקה לפיזיקה יישומית בפקולטה למדעי הטבע.

3. מלגות: בוגרי האוניברסיטה הצליחו גם השנה במלגות להשתלמות בתר-דוקטורט בחו"ל בשיעור גבוה (נפרסם בקרוב את הנתונים המלאים). באשר למלגות תחרותיות לתלמידי מוסמך ודוקטור, תלמידינו זוכים להצלחה, אך איננו ממצים את הפוטנציאל ואנו פועלים לשיפור נהלי העבודה בעניין.

קבוצת מלגות אחת היא זו שבה האוניברסיטה רשאית להגיש מכסה מרבית מסוימת של מועמדים (מלגות עזריאלי, קלור וכו'). מלגות אלה מטופלות על-ידי המזכירות האקדמית, בסיוע ועדות דירוג פקולטאיות ואוניברסיטאיות. האתגר כאן נובע מכך שיש עודף מועמדים למלגות אחדות ומחסור במועמדים מצוינים במלגות אחרות, שגורמים לכך שאיננו משיגים תוצאה מיטבית. כדי להתמודד עם אתגר זה נשנה בקרוב את אופן בחירת המועמדים: דירוג המועמדים ייעשה כמקובל כיום, תחילה בפקולטה ולאחר מכן בוועדה האוניברסיטאית, אך יהיה זה דירוג אחד כולל, ללא הבחנה בין המלגות השונות. לאחר גיבוש הדירוג, הוועדה האוניברסיטאית תקבע אילו מועמדים יוגשו לאילו מלגות, ותנחה את התלמידים להכין את החומר המתאים למלגה אליה יגישו.

קבוצת מלגות שנייה היא זו שבה ההגשה "עצמאית", ללא הגבלת מכסה מוסדית (למשל, מלגות משרדי ממשלה שונים ועוד). אלה מלגות שבהן אין נערך סינון או דירוג פנימי והבחירה נעשית על-ידי הגורם המממן בלבד. לפי נתונים שפרסם מבקר האוניברסיטה, מצבנו בתחום זה אינו מיטבי: מצד אחד, שיעורי הזכייה של תלמידינו במלגות אלה גבוה במידה ניכרת לעומת מוסדות אחרים; אך מצד שני, מספר ההגשות נמוך למדי, ולכן חרף שיעור הזכייה הגבוה, המספר המוחלט של זכיות נמוך מן הפוטנציאל. בממוצע בשנה מוגשות כ- 80 בקשות בלבד (ושיעור הזכייה קרוב ל- 50%), כמחציתן בפקולטה למדעי הטבע. עלינו להגדיל את מספר ההגשות, ולשם כך מלגות אלה יטופלו מעתה ישירות על-ידי רכזי המלגות בפקולטות ולא ברשות למו"פ כפי שהיה עד כה. כמו כן, תקציב המלגות הללו לא יירשם עוד על שם החוקר/ת-המנחה.

4. צמצום נשירה: סטודנטים לא מעטים מבין המתקבלים לאוניברסיטה מתקשים למצות את יכולותיהם הלימודיות בשל קשיים אישיים, אקדמאיים, חברתיים או כלכליים. לצדם קיימות אוכלוסיות ייחודיות שלהן ההתמודדות האקדמית קשה לעיתים במיוחד. הנשירה מן הלימודים היא בעלת השלכות אישיות וחברתיות קשות. בנוסף לכך, יש לעניין זה גם היבט כלכלי. לפי מודל ות"ת, תקצוב האוניברסיטה בגין תלמידים (אשר מממן כרבע מן התקציב הכולל שלנו, כחצי מיליארד ש"ח בשנה) נקבע לפי מספר התלמידים שמסיימים בהצלחה את לימודיהם. גובה המימון השנתי בגין הלומדים בכל חוג הוא (בקירוב) מכפלה שכוללת שלושה גורמים: מספר התלמידים שלומדים בחוג בשנה נתונה כפול תעריף ות"ת בגין הלימודים בחוג הרלוונטי כפול מקדם הניצולת לחוג. מקדם הניצולת אינו מושפע ממשך הלימודים אלא ממספר המסיימים.[1] מקדמי הניצולת שלנו – שמשקפים, בקירוב, את שיעור התלמידים שלא סיימו בהצלחה את לימודיהם בחוג ("נושרים"), לאחר קיזוז אלה שהחלו ללמוד בחוג אחר וסיימו בחוג הנדון – הם נמוכים יחסית למוסדות מקבילים לנו בארץ ונמצאים במגמת ירידה. בחלק מן הפקולטות מקדם הניצולת בלימודי הבוגר נמוך עד כדי 0.7 (מדעי הרוח) ו- 0.65 (מדעי הטבע) וגם באחרות המקדם אינו גבוה (למשל, בשאר הפקולטות בהר הצופים, כ- 0.85); ומצבנו בלימודי המוסמך חמור אף יותר (למשל: פחות מ- 0.4 במדעי הרוח, כ- 0.7 בשאר הפקולטות בהר הצופים, וכ- 0.5 עד 0.7 בתחומים הניסויים). בהינתן כך שדרישות הקבלה אצלנו גבוהות, אלה נתונים שאל לנו להשלים איתם. גם בעניין זה הצביע מבקר האוניברסיטה על הצורך לנקוט צעדים נוספים על אלה שכבר ננקטים כיום, שעיקרם הפעלת היועצים למניעת נשירה ופניות יזומות של מדור שכר לימוד אל מבטלי לימודים.

בסיוע דיקנט הסטודנטים גיבשנו נוהל שמפרט את הצעדים הנדרשים לשם ביצוע מעקב שוטף על ידי היחידות האקדמיות( באשר למצבם של התלמידים לבוגר ולמוסמך, לשם סיוע לסטודנטים לממש את יכולותיהם ולצמצום שיעור הנשירה. הנוהל מבוסס על הכרה בכך שמוטלת על כל יחידה החובה לדעת באופן שוטף מה מצבם של התלמידים שלומדים אצלה. המאמצים הניכרים של היחידות בתחום "גיוס" תלמידים, באמצעות שיחות אישיות עם מועמדים, מבורכים, אך אין די בהם. הנוהל נועד להביא לכך שכל יחידה – באמצעות המזכירוּת לענייני הוראה וסטודנטים ובסיוע היועצים למניעת נשירה – תדע בכל זמן נתון מה מצבם הלימודי של כל התלמידים בחוג "שלה": מי לומד, מי "נשר" ובעיקר מי בסכנת "נשירה". המהלך נועד למטרה כפולה: שיפור הסיוע על בסיס אישי – זיהוי התלמידים שבסכנת נשירה והתאמת מערך סיוע אישי לכל אחד מהם; והשגת מידע כללי יותר לשם שינוי מדיניות – למשל, איתור קורסים שבהם יש קושי שיטתי, בחינה של המתאם בין נתוני הקבלה לבין סיכון לנשירה, בחינה ביקורתית של יעילותם של צעדי סיוע ועוד. המעקב יימשך החל מתחילת הלימודים ועד לסיום בהצלחה של הלימודים (וביחידות שערוכות לכך, גם לשמירת הקשר עם הבוגרים). מידע מפורט יופץ בקרוב ליחידות.

5. סיוע בהשגת אשרות לחוקרים וסטודנטים שאינם אזרחי ישראל: הרשות לבינלאומיות החלה להפעיל שירות חדש להארכת אשרות (ויזות), שנעשה במשרדי הרשות בהר הצופים, בלא צורך להתייצב בלשכות משרד הפנים. מידע נוסף באתר הרשות לבינלאומיות.

6. שכר לימוד בגין קורסים עודפים: בעקבות פניות של מספר חברי סגל, הנה הסבר קצר באשר למדיניות שלנו בעניין זה. האוניברסיטה העברית מעודדת את הסטודנטים ללמוד קורסים מעבר למכסת הלימודים הנדרשת לתואר לפי תכנית הלימודים שלהם ("קורסים עודפים"). אנו האוניברסיטה היחידה שמעניקה פטור מתשלום שכר לימוד בגין קורסים עודפים בהיקף מסוים.

ככלל, מלבד תכניות מיוחדות, שכר הלימוד בגין לימודים לתואר בוגר הוא בשיעור 300% משכר לימוד לשנה לתואר בוגר. דחיית מועד סיום הלימודים לתואר בוגר מעבר לשלוש שנים (בתכניות שבהן משך הלימודים התקני הוא שלוש שנים) אינה כרוכה בתוספת שכר לימוד, מלבד תשלום תקורה בגובה 10% משכר הלימוד לשנה ובתשלום דמי אבטחה, בגין כל שנת הארכה של משך הלימודים (ותשלום בגין קורסים עודפים, כמפורט להלן). במקרים שבהם הארכת משך הלימודים נובעת מסיבות מוצדקות, מוענק פטור מתשלום התקורה. מקרים אלו מטופלים על ידי ועדת הערעורים לענייני שכר לימוד, שפועלת בדיקנט הסטודנטים.

לימודי העשרה ("קורסים עודפים"): א) סטודנטים לתואר בוגר רשאים להשתתף, במעמד של "שומעים חופשיים", בקורסים שמוצעים באוניברסיטה, ללא חיוב בתשלום כלשהו. ההשתתפות בקורסים אלה אינה כוללת הגשת מטלות ובחינות ואין ניתן לה ביטוי בגיליון הציונים. ב) סטודנטים לתואר בוגר רשאים להשתתף בקורסים עודפים כסטודנטים מן המניין, כלומר להגיש מטלות ולהיבחן בקורס, ולקבל ביטוי לכך בגיליון הציונים. הביטוי בגיליון הציונים ניתן בקטגוריה נפרדת – "קורסים עודפים" – שהציון בהם אינו נכלל בשקלול הציונים לתואר. סטודנטים פטורים מתשלום שכר לימוד בגין ההשתתפות בקורסים אלה בהיקף של עד 8 נ"ז (במדעים העיוניים, שבהם לימודי הבוגר הם בהיקף של 120 נ"ז) או עד 10 נ"ז (במדעים הניסויים, שבהם לימודי הבוגר הם בהיקף של כ- 150 נ"ז) אם הם מסיימים את לימודיהם לתואר בוגר בתוך שלוש שנים; ומחצית מכך (4 נ"ז במדעים העיוניים ו-5 נ"ז במדעים הניסויים) אם הם מסיימים את לימודיהם לאחר יותר משלוש שנים.

7. תכנית "חבצלות": אנחנו שמחים לבשר שבתחרות שנערכה בין כל האוניברסיטאות בישראל להפעלת תכנית חבצלות נבחרה האוניברסיטה העברית. זוהי תכנית מקבילה לתכנית תלפיות: בתכנית תלפיות, שמופעלת אצלנו זו השנה הארבעים (ביוזמתם, הראויה לציון, של חברינו פרופ' פליקס דותן ופרופ' שאול יציב; ובהובלה בעשרים השנים האחרונות של פרופ' יצחק טוכמן, והחל משנה זו בניהול אקדמי של ד"ר אורי כץ), לומדים כ- 50 סטודנטים במחזור, לתואר בוגר משולב בפיזיקה, מתמטיקה ומדעי המחשב. התלמידים לומדים במדים, ומשתלבים בכיתות הרגילות. הם מתגוררים במתחם סגור שנמצא בקמפוס אדמונד י. ספרא בגבעת רם. התכנית תרמה רבות הן לביטחון ישראל והן לקידום המחקר האקדמי המדעי, וכעשרים מבין בוגריה הם חברי סגל אקדמי, חלקם אצלנו. תכנית חבצלות הוקמה לפני כחמש-עשרה שנים (ביוזמתו של פרופ' אביתר מתניה) והיא פעלה עד השנה באוניברסיטת חיפה. גם זו תכנית שהמתקבלים אליה הם בעלי נתוני קבלה גבוהים במיוחד, ולומדים בה כ- 50 סטודנטים במחזור לתואר בוגר דו-חוגי בלימודי האיסלאם והמזרח התיכון עם התמחות במדע המדינה וחוג אחד נוסף מבין ארבעה (פילוסופיה, כלכלה, מתמטיקה ומדעי המחשב). התלמידים לומדים במדים, ומשתלבים בכיתות הרגילות. הם יתגוררו במתחם סגור שנמצא מחוץ לקמפוס הר הצופים. פרופ' ראובן עמיתי יכהן כמנהל האקדמי של התכנית.

הבחירה באוניברסיטה העברית להפעלת תכנית "חבצלות" היא ביטוי נוסף למעמד המוביל שלנו במכלול התחומים שבהם עוסקת התכנית, בעיקר בלימודי המזרח התיכון. הפעלת התכנית תמשוך אלינו סטודנטים בעלי נתוני קבלה גבוהים והיא צפויה לתרום, ישירות ובעקיפין, לחיזוק הפעילות האקדמית שלנו בתחום חקר המזרח התיכון ובמדע המדינה. הפעלת התכנית אצלנו היא גם ביטוי למחויבות של האוניברסיטה העברית, כמוסד ציבורי, להיות שותפה בהכשרת הנהגת העתיד של מדינת ישראל.

הפעלת תכנית מורכבת כזו מציבה בפנינו אתגרים, אקדמיים וחברתיים כאחד. בה בעת, חברי להנהלת האוניברסיטה ואני, כמו גם הוועדה המתמדת שהכריעה בעניין, סבורים כי הפעלת התכנית אצלנו היא מהלך רצוי. לאוניברסיטה שלנו ניסיון ארוך שנים בהפעלת תכניות לימודים שבהן משתתפים אנשי כוחות הביטחון והשירות הציבורי בישראל, בכמעט כל הפקולטות באוניברסיטה. בכל התכניות הללו, וכך יהיה גם בתכנית חבצלות, הפעלת תכנית הלימודים נעשית בלעדית על-ידי האוניברסיטה. הסטודנטים בתכנית לומדים תכנית לימודים רגילה, יחד עם סטודנטים אחרים, והיחס אל כל הסטודנטים הוא זהה, ללא כל העדפה. אף גורם שמחוץ לאוניברסיטה אינו מוסמך להתערב בתוכן השיעורים, בתנאי הקבלה והמעבר ובכל היבט שהוא של הפעילות האקדמית. האוניברסיטה שומרת בקפדנות על החופש האקדמי שלה כמוסד ועל החופש האקדמי של חברי הסגל והסטודנטים.

הפעלת התכניות הללו אינה כרוכה בכל פגיעה שהיא, מכל סוג, בסטודנטים באוניברסיטה. הסטודנטים אינם נושאים נשק והפעלת התכניות אינה כרוכה בהגבלה על חופש התנועה בקמפוס. האוניברסיטה העברית היא מוסד מגוון, שיש בו סטודנטים וחברי סגל מכלל הקבוצות בחברה הישראלית, יהודים וערבים, ישראלים ופלסטינים, חרדים, דתיים וחילוניים, נשים וגברים. הניסיון רב השנים שנצבר עד כה מלמד שאין בקיום תכניות לימודים כמו חבצלות כדי לפגוע במרקם החיים באוניברסיטה. ההפך הוא הנכון – האוניברסיטה היא מקום מפגש לבני קבוצות שונות, והשתתפותם של סטודנטים שמשרתים בצה"ל בלימודים באוניברסיטה מעשירה את השיח בין בני הקבוצות השונות ותורמת תרומה חשובה לקידום לכידות חברתית ולצמצום העוינות בין קבוצות בחברה.

 

אני שב ומזכיר את רשת הדיונים הפנימית של הסגל האקדמי, שמשמשת מסגרת להבעת דעות של חברי הסגל בנושאים הקשורים לפעילות האקדמית באוניברסיטה. הצטרפות באתר זה, ומשלוח הודעות בכתובת: hujipar@listserver.cc.huji.ac.il.

בברכה, ברק

 

 

Dear Colleagues,

I would like to share with you a few updates regarding academic aspects in our University. 

1. Last week our colleague Prof. Edit Doron passed away. Edit was a pillar of the HU, an excellent groundbreaking researcher in the fields of Linguistics and Hebrew Language. Edit received many professional awards including the prestigious Israel Prize, and an ERC grant. Alongside her excellence in scientific research, she was known for her dedication, courage, and civic leadership in the struggle against injustice.

2. Prizes: Two of our faculty members received the illustrious Israel Prize this year: Prof. Emeritus Aharon Maman, Department of Hebrew Language, Faculty of Humanities, in the research fields of Jewish Languages and Literatures and Research in Folk Culture. Today Aharon serves as Vice-President of the Academy for Hebrew Language. Aharon has contributed much scientifically in the area of Hebrew Language in the Middle Ages in general and specifically in the Karaite Language. His research also extends to Contemporary Jewish Arabic and Jewish Arabic in the Middle Ages and research in the Hebrew component of Jewish Languages. Aharon used the materials from the Cairo Genizah for research into Jewish Arabic of the Middle Ages.

Prof. Emeritus Amnon Ben-Tor, Department of Archeology, Faculty of Humanities, was awarded the Israel Prize in the fields of Geography, knowledge of Israel and Archeology. Amnon has been involved in research and managing archeological digs for over fifty years, specifically the archeological digs in Tel Hatzor and other sites. His research looks at different aspects of material culture in the Land of Israel from the third century until the beginning of the first century BCE. He excels both in scientific research and in academic leadership.

Two other recipients of the Israel Prize are HU alumni: Prof. Dan Yakir, Weizmann Institute, in the research fields of Earth Sciences, Geology and Atmospheric Sciences; and Prof. Deborah Bernstein, Haifa University, in the fields of Sociology and Anthropology. Other Israel Prize recipients include: Prof. Adi Kimhi, Weizmann Institute, in the field of Life Sciences, and Prof. Mordechai Akiva Friedman, Tel Aviv University, in the field of History of the Jewish People.

Last week the Wolf Fund's Krill Prize Ceremony took place. This prize is awarded to young scientists in the fields of Science and Computer Sciences and two of our faculty members were among the ten recipients: Dr. Dafna Shahaf, School of Engineering and Computer Sciences, and Dr. Ori Katz, Applied Physics, Faculty of Mathematics and Science.

3. Minimizing Drop-Outs: Not a few students among the accepted to the HU have a hard time realizing their academic abilities because of personal, academic, social or economic hardships. According to the VATAT model, the University budget for these students (who are allocated about a quarter of the entire budget, a billion NIS/year) is configured by the number of students who successfully complete their studies.

The Dean of Student's office has designed a procedure detailing the necessary steps for academic units to follow up on the status of their undergraduate and graduate students, in order to help students maximize their potential and minimize the number of drop-outs. The procedure is based on each unit knowing, at any given time, the status of their students who learn there.

4. New service for extension of visas: As part of our ongoing efforts to improve the service for our international community, the International Office now offers a new (optional) service for the extension of visas by proxy for international visitors and students of the Hebrew University. Each guest/student who is required to extend their visa can now submit the necessary documents, passport and visa payment to the International Office. The HUJI International Office staff will take care of the submission of the documents to the Ministry of Interior and assist in solving visa issues. For further information, please contact Ms. Limor Levy, limorl@savion.huji.ac.il; Tel: 02-5882924.

5. "Havatzalot" Program: We are happy to announce that the IDF has chosen the HU in a competition among all Israeli universities to run the "Havatzalot" Program. This Program is parallel to the "Talpiot" Program, which has been operating at the HU for forty years. In the "Talpiot" Program 50 students study annually for an undergraduate degree in Physics, Mathematics and Computer Sciences. The students learn in uniform and are streamed into regular classrooms. They live in a designated area at the Edmond I. Safra Campus at Givat Ram. The Program has contributed greatly both to Israel's national security and to promoting scientific academic research. Approximately twenty of the graduates became faculty members, some of which are at HU. The "Havatzalot" Program was established fifteen years ago and has been operating until this year at Haifa University. This Program also accepts about fifty excellent students, in the undergraduate combined study program of Islamic Studies and Middle Eastern Studies with a specialization in a combined program of Political Science and one other subject (Philosophy, Economics, Mathematics and Computer Sciences). Here too the students learn in uniform and are streamed into regular classrooms. They too will live in a designated area outside of the Mt. Scopus Campus. Prof. Reuven Amitai will serve as the Academic Head of the Program.

HU's choice to operate the "Havatzalot" Program is another expression of our leading role in these areas of learning and specifically in Middle Eastern Studies. This Program will draw excellent students and will contribute, directly and indirectly to the strengthening of our academic activity in Middle Eastern Studies and Political Science. Running this Program here is also an expression of the HU's commitment, as a public institution, to becoming a partner in training the future leaders of the State of Israel.

I would like to remind you again that you can take part in internal discussions of the academic faculty in order express your opinions regarding academic activity at HU. You can join here and send your comments to: hujipar@listserver.cc.huji.ac.il

Sincerely,

Barak

 

[1] מקדם הניצולת (בתכנית לימודים תלת-שנתית) הוא המנה המתקבלת מחלוקת הסכום של מספר המסיימים בחוג לפני שלוש שנים, לפני ארבע שנים ולפני חמש שנים במספר הלומדים לפני שש שנים. כלומר, המקדם הוא 1 אם כל התלמידים שלמדו לפני שש שנים סיימו את לימודיהם בתוך שלוש השנים שחלפו מאז. לאורך זמן, אם יש עיכוב אחיד פחות או יותר במשך הלימודים (נניח, אם 10% מן התלמידים במחזור מסיימים רק לאחר ארבע שנים), מקדם הניצולת לא יושפע מן העיכוב: לצד אותם 10% מבין תלמידי שנה א לפני שש שנים שלא סיימו את לימודיהם בתוך שלוש השנים העוקבות, יהיו 10% שהחלו ללמוד בחוג לפני שבע שנים ונכללים במכסת המסיימים בשלוש השנים הללו.