לשכת הרקטור

טל 02-5882920

פקס 02-5811023

מייל rector@savion.huji.ac.il

הר הצופים, ירושלים 9190501