העסקה נוספת

חברי סגל אקדמי המבקשים להיות מועסקים בעבודה נוספת בתוך או מחוץ לאוניברסיטה נדרשים לקבל את אישור הרקטור

על חבר הסגל למלא טופס בקשה בצרוף עומס הוראה ולהעביר לאישור ראש החוג, הדיקן והרקטור

 

הוראות הנהלה לעבודה מחוץ לאוניברסיטה ובתוך האוניברסיטה

טופס בקשה להעסקה נוספת מחוץ לאוניברסיטה (מערכת מקוונת)

טופס בקשה להעסקה נוספת בתוך האוניברסיטה (מצ"ב עותק קשיח)

טופס בקשה להעסקה נוספת לגמלאים (מצ"ב עותק קשיח)