סקר שביעות רצון מההוראה

סקר שביעות רצון מההוראה נערך פעמים בשנה על ידי היחידה להוראה ולמידה ותוצאותיו מהוות כלי חשוב בקידום ההוראה באוניברסיטה.

הסקר מבוצע שלושה שבועות לפני מועד הבחינות ותוצאותיו מתפרסמות לאחר סיום רוב הבחינות וזאת במטרה להבטיח שהסקר יהיה נטול הטיות והשפעות זרות.

הרקטור רואה חשיבות רבה בשמירה ושיפור איכות ורמת ההוראה ומידי שנה נבחרים המורים המצטיינים בסקר שאנו מוקירים את תרומתם לאיכות ההוראה ושמותיהם מתפרסמים  בפוסטר המורים המצטיינים.

קישור לתוצאות הסקר –  https://www.huji.ac.il/seker/

                                  2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סקר שביעות רצון מההוראה- תשפ"א

סקר שביעות רצון מההוראה - תש"פ

סקר שביעות רצון מההוראה - תשע"ט

סקר שביעות רצון מההוראה - תשע"ח

סקר שביעות רצון מההוראה - תשע"ז

סקר שביעות רצון מההוראה - תשע"ו

סקר שביעות רצון מההוראה - תשע"ה

סקר שביעות רצון מההוראה - תשע"ד

סקר שביעות רצון מההוראה - תשע"ג

סקר שביעות רצון מההוראה - תשע"ב

סקר שביעות רצון מההוראה - תשע"א