ברכות חמות לפרופ' שמואל פסברג מהחוג ללשון עברית בפקולטה למדעי הרוח על זכייתו בפרס מפעל הפיס לאמנויות ולמדעים ע"ש לנדאו

ברכות חמות לפרופ' שמואל פסברג מהחוג ללשון עברית בפקולטה למדעי הרוח על זכייתו בפרס מפעל הפיס לאמנויות ולמדעים ע"ש לנדאו.