ניטורים בפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע

בשנת הלימודים תשע"ו לא נוטרו יחידות בפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע.

הידרולוגיה 2013

בשנת 2013 נוטרה התכנית להידרולוגיה ומשאבי מים ע"י ועדת ניטור פנימית

דו"ח הערכה עצמית

דוח ועדת הניטור לגבי תכנית הידרולוגיה

  

  

מדעי המחשב 2012

ביוטכנולוגיה 2011

גאולוגיה ומדעי כדור הארץ 2011

פיסיקה 2007

בשנת 2007 נוטר מכון רקח לפיסיקה על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח הערכה עצמית

דו"ח ועדת הניטור לגבי לימודי פיסיקה

  

  

ביולוגיה חישובית 2005

בשנת 2005 נוטרה התכנית לביולוגיה חישובית על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי לימודי ביולוגיה חישובית

  

המכון למדעי כדור הארץ 2005

בשנת 2005 נוטר המכון למדעי כדור הארץ על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי המכון למדעי כדור הארץ