ניטורים בפקולטה למדעי החברה

בשנת הלימודים תשע"ו לא נוטרו יחידות בפקולטה למדעי החברה.

  

כלכלה 2015

בשנת תשע"ה נוטר תחום הכלכלה במסגרת האגף להערכת איכות של המועצה להשכלה גבוהה.

דו"ח הערכה עצמית

  

פורום אירופה 2015

בשנת 2015 נוטר על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח הערכה עצמית

 

תוכנית גלוקל ללימודי פיתוח קהילות 2015

בשנת 2015 נוטר תכנית גלוקאל על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח הערכה עצמית

  

תכנית הופמן למנהיגות ואחריות חברתית 2012

בשנת 2012 נוטרה תכנית הופמן על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי תכנית הופמן

  

גיאוגרפיה ומדעי הסביבה 2011

בשנת תשע"א נוטר תחום "גיאוגרפיה ומדעי הסביבה" במסגרת האגף להערכת איכות של המועצה להשכלה גבוהה.

דו"ח הערכה עצמית

דו"ח הועדה הבינלאומית לגבי האוניברסיטה העברית

דו"ח הועדה הבינלאומית לגבי לימודי גיאוגרפיה ומדעי הסביבה באוניברסיטאות בישראל

  

מדיניות ציבורית 2010

בשנת תש"ע נוטר תחום המדיניות הציבורית במסגרת האגף להערכת איכות של המועצה להשכלה גבוהה.

דו"ח הערכה עצמית

דו"ח הועדה הבינלאומית לגבי האוניברסיטה העברית

דו"ח הועדה הבינלאומית לגבי לימודי מדיניות ציבורית באוניברסיטאות בארץ

      

מדע המדינה ויחסים בינלאומים 2010

בשנת תש"ע נוטר תחום "מדע המדינה ויחסים בינלאומיים" במסגרת האגף להערכת איכות של המועצה להשכלה גבוהה.

דו"ח הערכה עצמית

דו"ח הועדה הבינלאומית על לימודי מדע המדינה ויחב"ל באוניברסיטה העברית

דו"ח הועדה הבינלאומית על לימודי מדע המדינה ויחב"ל באוניברסיטאות בארץ

  

סטטיסטיקה 2010

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 2010

בשנת תש"ע נוטר תחום הסוציולוגיה ואנתרופולוגיה במסגרת האגף להערכת איכות של המועצה להשכלה גבוהה.

דו"ח הערכה עצמית

דו"ח הועדה הבינלאומית על לימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית

דו"ח הועדה הבינלאומית על לימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטאות בארץ

 

בשנת 2008  נוטרה המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 

פסיכולוגיה 2008

בשנת 2008 נוטרה המחלקה לפסיכולוגיה על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי המחלקה לפסיכולוגיה

  

תקשורת ועיתונאות 2008

בשנת 2008 נוטרה המחלקה לתקשורת ועיתונאות על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי המחלקה לתקשורת ועיתונאות

   

פוליטיקה וממשל 2007

בשנת 2007 נוטר תחום הפוליטיקה והממשל על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי פוליטיקה והממשל

  

גיאוגרפיה ולימודים עירוניים 2006

בשנת 2006 נוטרה המחלקה לגיאוגרפיה ולימודים עירוניים על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי המחלקה לגיאוגרפיה ולימודים עירוניים

   

התכנית לחקר סכסוכים ניהולם ויישובם 2005

בשנת 2005 נוטרה התכנית לחקר סכסוכים נוטרה על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי התכנית לחקר סכסוכים

  

   

תכנית משולבת: פילוסופיה,כלכלה,מדע המדינה - פכ"מ 2004

בשנת 2004 נוטרה תכנית פכ"מ (פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה)  על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי תכנית פכ"מ