ניטורים בפקולטה למדעי הרוח

בשנת הלימודים תשע"ו לא נוטרו יחידות בפקולטה למדעי הרוח.

מקרא 2015

בשנת תשע"ו נוטר תחום המקרא במסגרת האגף להערכת איכות של המועצה להשכלה גבוהה.

דו"ח הערכה עצמית

 

תלמוד 2015

בשנת תשע"ו נוטר תחום התלמוד במסגרת האגף להערכת איכות של המועצה להשכלה גבוהה.

דו"ח הערכה עצמית

  

מוסיקולוגיה 2014

בשנת תשע"ד נוטר תחום המוסיקולוגיה במסגרת האגף להערכת איכות של המועצה להשכלה גבוהה.

דו"ח הערכה עצמית

דו"ח הועדה הבינלאומית של המועצה להשכלה גבוהה על לימודי מוסיקולוגיה באוניברסיטה העברית

 

מדעי הקוגניציה 2008

בשנת 2005 נוטרה התוכנית למדעי הקוגניציה על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי התוכנית למדעי הקוגניציה

  

  

הפקולטה למדעי הרוח 2006

בשנת 2006 נוטרה הפקולטה למדעי הרוח על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי הפקולטה למדעי הרוח

  

  

   

המזרח התיכון בן-זמננו 2005

בשנת 2005 נוטרה התכנית למזרח תיכון בן-זמננו  על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי תכנית המזרח התיכון בן-זמננו