יחידות נוספות

 

תחת לשכת הרקטור עומדות מספר יחידות בת:

 

הוראה ותלמידים                       הוראה מקוונת          

 

       

 

 

  היחידה המרכזית לענייני הוראה ותלמידים                                  היחידה להוראה מקוונת

 


יהל     רישום וקבלה

 

 

 

 

 

                היחידה להוראה ולמידה                                                 המדור לרישום וקבלה

 


תלמידי מחקר         Kvilot

 

 

 

 

 

                            הרשות לתלמידי מחקר                                                             נציב קבילות סטודנטים

 


אבני פינה

                      תכנית אבני פינה