פרס פלג

English Version

 

הרצאה ופרס ע"ש פְלֶג להבנה ולקבלה בעולם היהודי

האוניברסיטה העברית בירושלים מכריזה על ייסודו של פרס שנתי והרצאה ע"ש פלג (Flegg) לקידום ההבנה, הקבלה ושיתוף הפעולה בין מגזרים שונים בעולם היהודי בן זמננו. פרס יוקרתי זה ניתן לאות הוקרה על הישגים יוצאי דופן במחקר ועל הבנת זרמים שונים ביהדות.

הבחירה במקבל פרס פלג וכל הסידורים הנוגעים להרצאה, כגון פרסום ואירועים נלווים, ינוהלו בידי משרד הרקטור. ועדת הבחירות תהיה בראשות הרקטור ובחבריה יהיו ראש המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל וראש סכוליון (מרכז למחקר רב תחומי בלימודי היהדות).

הוועדה תפעל לאיתור מועמדים לפרס פלג באמצעות פרסום בין-לאומי וחיפוש מועמדים בולטים מהאקדמיה ואישי ציבור ראויים בישראל ומחוצה לה.

המועמד הנבחר לפרס פלג יקבל מענק הוקרה על סך 5,000$, ויישא דברים בהרצאה פומבית רשמית (פתוחה לקהילה האקדמית והלא-אקדמית) . בראש ההרצאה הפומבית יישבו נשיא האוניברסיטה או הרקטור (או כל אדם אחר שיִבחרו). היו"ר יקרא בפני הקהל את נימוקי הוועדה לבחירת המועמד לפרס פלג, ויציין את הישגיו של המועמד.

האוניברסיטה העברית תפרסם את דבר ההרצאה הפומבית פרסום נרחב ככל האפשר בתוך האוניברסיטה, בעיתונות ובמדיה האלקטרונית. פרסום זהה יינתן למקבל הפרס.

האוניברסיטה העברית תממן הוצאות טיסה לישראל, אם המרצה בהרצאת פלג אינו תושב הארץ, ותספק לו לינה בבית מלון לכל יום. תקציב מיוחד יאפשר למרצה לתור את ישראל בזמן שהותו בה ולממן אירועים נוספים.

המרצה והמשתתפים בהרצאה הפומבית יזכו לקבלת פנים מיוחדת לאחריה מהאוניברסיטה העברית.