פרס ע"ש מילקן למורים מצטיינים

 

הפרס ע"ש מילקן מוענק על ידי הרקטור בכל שנה למורים אשר הוכיחו הצטיינות מתמשכת בהוראה.

המורים שזכו בפרס בשנת תש"פא הם:

ד"ר נורה בונה | החוג לבלשנות, הפקולטה למדעי הרוח

ד"ר הדר אריהן-זכאי | ביה"ס לרוקחות, הפקולטה לרפואה

פרופ' דורון טייכמן | הפקולטה למשפטים

פרופ' יהודה ניומרק | ביה"ס לבריאות הציבור ולרפואה קהילתית, הפקולטה לרפואה

ד"ר נועה ניצן | ביה"ס למנהל עסקים ומכון איינשטיין למתמטיקה, הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע

 

זוכי פרס מילקן משנים שעברו