מלגות לברה

 


החל משנת הלימודים תשע"ז ולמשך השנתיים הקרובות, תעניק קבוצת ליברה (Libra Group) עשר מלגות מדי שנה לסטודנטים מצטיינים.

השנה הוענקו המלגות לתלמידים הבאים:

תשע"ז
אהוד ליבאורלי איז'ק
בר לוזוןגל קפלון
דן עמיריואב גל-צור
נבו שוורץנועם רזין
תום נסיםתם סלע

 

http://www.libra.com/en/news-and-insights/libra-group-commits-to-30-international-fellowships-with-hebrew-university-of-jerusalem/