למרצים

הפקה וצילום של קורס מקוון אינה דומה לפיתוח ולימוד קורס פרונטלי.

קורסים מקוונים יכולים להיות כלי עבור מרצים שמעוניינים להתנסות במודל הכיתה ההפוכה, או הלמידה ההפוכה. עוד על הנושא כאן.

בנוסף קורסים מקוונים במלואם יכולים להינתן עבור סטודנטים רשומים בלבד בפלטפורמת מודל, או עבור קהל רחב ותלמידים רשומים בפלטפורמות אחרות דוגמת קורסרה.

camera