האם ניתן לקחת קורס בעבור קרדיט אקדמי?

מרבית הקורסים מוצעים עבור קרדיט לתלמידים רשומים בלבד.

מיעוט מהקורסים מציעים אפשרות של לימוד עבור קרדיט, פרט זה מצויין באתר הקורס עצמו ושם יש הנחיות לגבי אופן הרישום למי שאינם תלמידים רשומים.

ההנחיות כוללות רישום ותשלום נפרד לאוניברסיטה כאן, רישום לקורס בקורסרה, ובחירת אופן לימוד ל-Signature Track כפי שמתואר כאן.