פרס פלג

קול קורא למועמדים לפרס פְלֶג


האוניברסיטה העברית בירושלים מעניקה מידי שנה פרס ע"ש את'ל וסיימון פלג (Flegg) לאות הוקרה על הישגים יוצאי דופן במחקר ועל הבנת זרמים שונים ביהדות. הפרס נועד לקדם הכרה הדדית ולגשר על חילוקי דעות בעולם היהודי בן זמננו.

מקבלי הפרס יבחרו בכל שנה בידי ועדה בראשות סגן הרקטור האוניברסיטה העברית.

על המועמדים לכלול בהצעותיהם קורות חיים ומכתב המסביר את התאמתם לתנאי פרס פלג. 

כתובת למשלוח ההצעות:
לשכת הרקטור
האוניברסיטה העברית בירושלים
קמפוס הר הצופים
ירושלים 9190501
ישראל

המועמד הנבחר יקבל מענק הוקרה על סך 5,000$, ויישא דברים בהרצאה פומבית רשמית הפתוחה לקהילה האקדמית והלא-אקדמית.

על הפרס

מקבלי הפרס