מדעי המוח 2007

בשנת 2007 נוטר תחום מדעי המוח על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי מדעי המוח