תכניות מיוחדות

תכנית אבני פינה 2012

בשנת 2012 נוטרה תכנית אבני פינה על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח הערכה עצמית

דו"ח ועדת הניטור לגבי תכנית אבני פינה

   

תכנית אדם ורפואה 2012

בשנת 2012 נוטרה תכנית אדם ורפואה על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח הערכה עצמית

דו"ח ועדת הניטור לגבי תכנית אדם ורפואה

    

בית הספר לתלמידים מחו"ל 2007

בשנת 2007 נוטר בית הספר לתלמידים מחו"ל על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי בית הספר לתלמידים מחו"ל