ניטורים בפקולטה לרפואה

בשנת תשע"ו נוטרה היחידה לבריאות הציבור על ידי האגף לבקרת איכות של המועצה להשכלה גבוהה.

  

ריפוי בעיסוק 2007

בשנת 2007 נוטר בית הספר לריפוי בעיסוק על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי ביה"ס לריפוי בעיסוק