ניטורים בפקולטה לחקלאות

בשנת הלימודים תשע"ו לא נוטרו יחידות בפקולטה לחקלאות.

  

המחלקה למדעי הצמח 2009

בשנת 2009 נוטרה המחלקה למדעי בעלי הצמח על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי מדעי בעלי הצמח

  

מדעי בעלי החיים 2009

בשנת 2009 נוטרה המחלקה למדעי בעלי החיים על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח הערכה עצמית

דו"ח ועדת הניטור לגבי מדעי בעלי החיים

  

וטרינריה 2007

בשנת 2007 נוטר בית הספר לוטרינריה על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי בית הספר לוטרינריה