פרס ע"ש מילקן למורים מצטיינים

הפרס ע"ש מילקן מוענק על ידי הרקטור בכל שנה למורים אשר הוכיחו הצטיינות מתמשכת בהוראה.

המורים שזכו בפרס בשנת תשע"ו הם:

פרופ' דוד וייס - הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה

פרופ' אבי-חי חובב - הפקולטה לרפואת שיניים

פרופ' יורי פינס - הפקולטה למדעי הרוח 

פרופ' בני חפץ - הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה 

 

רשימת המורים הזוכים ע"פ שנים