תכנית משולבת: פילוסופיה,כלכלה,מדע המדינה - פכ"מ 2004