סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 2010

בשנת תש"ע נוטר תחום הסוציולוגיה ואנתרופולוגיה במסגרת האגף להערכת איכות של המועצה להשכלה גבוהה.

דו"ח הערכה עצמית

דו"ח הועדה הבינלאומית על לימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית

דו"ח הועדה הבינלאומית על לימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטאות בארץ

 

בשנת 2008  נוטרה המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה על ידי ועדת ניטור פנים אוניברסיטאית.

דו"ח ועדת הניטור לגבי המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה