מלגות עזריאלי

מלגת עזריאלי - זוכי מחזור א' וב'

שנה
מחזור
שם משפחה
שם פרטי
תחום

א'

תשעו-ז-ח

אורן

רם

מדעי החיים

טבע

א'

תשעו-ז-ח

כץ

אורי

פיסיקה יישומית

טבע

ב'

תשעז-ח-ט

אורבך

דני

לימודי אסיה

רוח

ב'

תשעז-ח-ט

בן-דוד

אורי

גנטיקה/מדעי ה חיים

טבע

ב'

תשעז-ח-ט

מסארוה

אחמד

כימיה

טבע

  

קול קורא לשנת תשע"ז

הנחיות להגשת מועמדות