הרקטור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרופ' אשר כהן

פרופ' אשר כהן מכהן בתפקיד רקטור האוניברסיטה העברית.

תחומי מחקרו של פרופ' כהן הם במדעים הקוגניטיביים ובעיקר הקשרים בין מערכת התפיסה האנושית (תוך דגש על מערכת הראיה) ומנגנוני תגובה, במצבים בהם מחד נדרשות פעולות מוטוריות מהירות במיוחד- כמעט אוטומטיות-רפלקסיביות, ומאידך נדרשת גמישות על מנת להפיק תגובה נכונה לגירויים בלתי צפויים (למשל, נהיגה "אוטומטית" ובלימת חירום).

עם השנים מעבדת המחקר של פרופ' כהן פיתחה מודל תיאורטי לקשת רחבה של מצבי תפיסה-פעולה כגון אלה, מודל אשר תוקף במחקרים רבים, ואף הוביל לניבויים מעניינים שנמצא להם אישוש בניסוי מעבדה מבוקרים. כך למשל המודל מנבא את קו האבחנה בין מצבים (מועטים) שבהם ביצוע שתי מטלות בו זמנית אינו כרוך בירידת יכולת, ובין המצבים השכיחים יותר שבהם ביצוע בו-זמני של שתי מטלות כרוך בירידה שכזו.

אתר אישי  

תפקיד הרקטור

הרקטור הוא הראש האקדמי של האוניברסיטה ובידיו מלוא הסמכויות בעניינים אקדמיים לרבות הוראה, מחקר, מינויים והעלאות, לימודים, קבלה ותכנון ובקרה אקדמיים. בתפקידו זה הוא אחראי לפני הסינט, בכפוף לחוקה ולתקנון הכללי. הרקטור חבר בהנהלת האוניברסיטה ועומד בראש הסינט, הוועדה המתמדת, והוועדה למדיניות אקדמית.

החל משנת 2012 מכהן פרופ' אשר כהן בתפקיד הרקטור.