היחידה לתכנון ופיתוח אקדמי

היחידה לתכנון ופיתוח אקדמי פועלת תחת לשכת הרקטור ועוסקת בתחומים הבאים:

הכנת בסיס הנתונים להפעלת מודל התקצוב

הכנת בסיס הנתונים למדדים בינלאומיים

ניהול וריכוז פרויקט מדד ירושלים לסיווג כתבי עת

 

רכזת היחידה לתכנון ופיתוח אקדמי:

מריה פלדמן

טלפון: 02-5882915

דואר אלקטרוני: mariafe@savion.huji.ac.il

מס' חדר : 415